Veneilyn radioluvat helposti verkosta

Julkaistu 04.05.2017

Kevät houkuttelee jo veneilijöitä vesille. Viestintävirasto muistuttaa tarkistamaan, että veneen radiolupa on kunnossa. Lisäksi meri-VHF-radiopuhelimen käyttäjällä pitää olla meriradioliikenteen henkilökohtainen pätevyystodistus. Veneilyn lupa-asiat hoituvat helposti Viestintäviraston sähköisessä asiointipalvelussa. Luvasta saa myös sähköisen näköiskopion kännykkään.

Radiolupien ja pätevyysvaatimuksien tarkoituksena on turvata merenkulun taajuuksien häiriötön käyttö ja radioviestintä sekä varmistaa, että veneilijät tuntevat toimintatavat.

Radiolaitteita käytetään veneiden välisen viestinnän ohella hätä- ja turvallisuusradioviestintään sekä paikantamiseen. Meri-VHF-radiopuhelin on veneilijän tärkein yhteydenpitoväline vesillä. Se on huviveneissä vapaaehtoinen ja useimmissa ammattiliikenteen aluksissa pakollinen. Laitteen merkitys korostuu turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa: meri-VHF-radiopuhelin mahdollistaa suoran radioyhteyden veneen ja meripelastuskeskuksen tai veneiden välillä silloinkin, kun matkapuhelinverkossa ei ole kuuluvuutta.

Viestintävirasto myöntää radioluvan meri-VHF-radiopuhelimelle, kun sen käyttäjällä on meriradioviestinnän pätevyystodistus. Henkilökohtaisen meri-VHF-pätevyystodistuksen eli rannikkolaivurin radioliikennetodistuksen (SRC, Short Range Certificate) saa suorittamalla hyväksytysti Viestintäviraston järjestämän pätevyystutkinnon.

Viestintävirasto valvoo radiolupia tehotarkastuksilla yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Radiolupa ja pätevyystodistus on pyydettäessä esitettävä viranomaisten edustajalle.

Hae radiolupaa sähköisesti

Lisätietoa

Pätevyystutkinnot ja todistukset veneilijöille

Veneilijät ja merenkulku

Radioverkkoasiantuntija Ari Caselius, puh. 0295 390 437, etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi


Asiasanat: Taajuudet , Radiolaite , Luvat , Uutiset

LinkedIn Print