Verkkojen yhteisrakentamista edistävän Verkkotietopiste.fi-palvelun käyttö laajenee joulukuussa

Julkaistu 29.11.2017 | Päivitetty 11.12.2017

Verkkotietopiste.fi-palvelu kokoaa tiedot verkkoalueista ja verkkojen yhteisrakentamiseen sopivista rakennushankkeista koko Suomessa. Verkkotoimijat tallentavat perustiedot verkoista ja tulevista rakennussuunnitelmista palveluun 30.11.2017 mennessä, minkä jälkeen käyttö laajenee.

Yhteisrakentamisella tarkoitetaan viestintä-, energia-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maanalaisten osien rakentamista yhtäaikaisesti. Verkkotietopiste.fi-palvelun avulla edistetään myös verkkojen yhteiskäyttöä, kun tieto alueen mahdollisista yhteiskäyttötahoista tuodaan helposti saataville. Verkkojen yhteisrakentamisella ja -käytöllä saavutetaan kustannushyötyjä sekä ennaltaehkäistään maarakentamisesta aiheutuvien verkkojen vika- ja häiriötilanteita.

Verkkotietopiste.fi-palvelun avulla verkkotoimijat saavat tietoa myös tulevista rakennushankkeista sekä rakennuslupamenettelyistä. Palvelu välittää myös mahdollisten yhteistyötahojen verkkoja sekä rakentamissuunnitelmia koskevia kyselyitä verkkotoimijoille.

Lisätietoa Yhteisrakentamisesta, siihen liittyvästä verkostosta ja verkkotietopiste.fi-palvelusta sekä tietojen syöttämisestä palveluun.

Verkkotietopiste-palvelun toiminnasta vastaa Viestintävirasto. Taustalla on 1.7.2016 voimaanastunut laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (276/2016). Laki pohjautuu EU-direktiiviin, jonka tavoitteena on vähentää laajakaistaverkkojen rakentamisesta syntyviä kustannuksia.

Lisätietoja

viestintäverkkoasiantuntija Tuomas Järvinen p. 0295 390 625

johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala p. 0295 390 539

etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi

Asiasanat: Internet , Laajakaista , Yhteisrakentaminen , Uutiset

LinkedIn Print