Viisipäiväiseen jakeluun kuuluvien alueiden määrittely

Julkaistu 02.10.2017

Juuri voimaan tulleen uuden postilain mukaan postin yleispalvelun tarjoajan on hankittava viisipäiväinen jakelu niillä Viestintäviraston määrittelemillä alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin sovittua sanomalehtien varhaisjakelua.

Viestintävirasto on määritellyt alueet, joilla ei ole saatavilla sanomalehtien varhaisjakelua ja joille yleispalvelun tarjoajan on hankittava kilpailutuksella viisipäiväinen jakelu. Viestintäviraston on selvitettävä vuosittain, miltä osin sanomalehtien varhaisjakeluverkkoihin on tehty muutoksia ja tarvittaessa määriteltävä alueet uudelleen.

Viestintävirasto on nyt toteutetun, ensimmäisen aluemäärittelyn yhteydessä päätynyt käyttämään valtaosassa maata postinumeroita hyödyntävää menetelmää. Tässä mallissa Postin on järjestettävä hankintamenettely sellaisilla postinumeroalueilla, jotka eivät ole täysin kattavan varhaisjakelun piirissä. Nämä alueet kattavat n. 82 % maan pinta-alasta ja n. 24 % väestöstä. Tämän lisäksi selvitetään kokeiluluontoisesti tarkemman aluemäärittelyn käyttöä Kihniön, Loviisan, Savitaipaleen ja Tervolan kuntien alueilla. Nyt toteutettu aluemäärittely on välivaihe, jossa on määritelty mitkä alueet on vähintään kilpailutettava. Yleispalvelun tarjoajana Posti päättää millaisina kokonaisuuksina alueet kilpailutetaan.

- Tulevaisuus näyttää, tuleeko markkinoille esimerkiksi kokonaan uudentyyppisiä palveluntarjoajia hankintamenettelyn tuloksena, toteaa viestintämarkkina-asiantuntija Petri Peutere.

Päätös hankintamenettelyyn kuuluvien alueiden määrittelystä

Lisätietoja antavat

apulaisjohtaja Petri Makkonen, p. 0295 390 516
viestintämarkkina-asiantuntija Petri Peutere, p. 0295 390 511
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi

Asiasanat: Posti , Jakelu , Kilpailu , Kirje , Yleispalvelu

LinkedIn Print