Kuluttajien tyytyväisyys postipalveluihin heikkeni hieman edelliseen vuoteen verrattuna

Julkaistu 19.01.2018

Viestintävirasto teetti vuotta 2017 koskevan postipalveluiden tyytyväisyystutkimuksen, jonka mukaan kuluttajien tyytyväisyys saamiinsa postipalveluihin on heikentynyt.

Viestintäviraston teettämän kuluttajatutkimuksen perusteella kuluttajat ovat pääsääntöisesti edelleen tyytyväisiä postipalveluihin, vaikkakin tyytyväisyys on laskenut vuoteen 2016 verrattuna. Eniten tyytyväisyys laski kirjeiden kulkunopeuden osalta, myös tyytyväisyys kirjeiden ja pakettien jakelun toimitusvarmuuteen sekä luotettavuuteen oli laskussa. Tyytyväisyys kirjepostimerkin hintaan pysyi ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna.

Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse 1000 kuluttajaa marraskuussa 2017.

20172016
Kirjelaatikoiden etäisyys kodistanne 4,0 4,2
Pakettien jättö- tai noutopisteen etäisyys kodista (noutopiste tai automaatti) 3,8 3,9
Postitoimipisteen etäisyys kodista 3,7 3,8
Postilaatikon etäisyys kodista 4,4 4,5
Kirjeiden kulkunopeus 3,3 3,7
Pakettien kulkunopeus 3,5 3,7
Kirjeiden ja pakettien jakelun toimitusvarmuus sekä luotettavuus 3,5 3,8
Kirjepostimerkin hintataso 3,3 3,3
Paketin lähetyshinta 2,8 2,9

Taulukko 1. Kuluttajien tyytyväisyys postipalveluihin. 1 = erittäin tyytymätön 5 = erittäin tyytyväinen.

Lisätietoja

Viestintämarkkina-asiantuntija Petri Peutere, p. 0295 390 511

Asiasanat: Posti , Hinnat , Jakelu , Kirje , Maksut , Postinjakelu , Tutkimukset , Uutiset

LinkedIn Print