Kyberturvallisuuden sanasto auttaa kyberammattilaisia ja muita aiheesta kiinnostuneita

Julkaistu 12.06.2018

Viestintävirasto on ollut mukana Turvallisuuskomitean sihteeristön, Huoltovarmuuskeskuksen ja Sanastokeskuksen kybersanastoprojektissa, jonka lopputulos - kyberturvallisuuden sanasto - on nyt julkaistu. Sanasto selventää kyberturvallisuuteen liittyviä käsitteitä, yhdenmukaistaa suomenkielisiä termejä ja antaa niille vieraskielisiä vastineita.

Sanasto sisältää noin 80 termiä, joiden välisiä suhteita on esitetty myös käsitekaavioin. Sanastoa ylläpidetään Sanastokeskuksen termipankissa ja sitä tullaan päivittämään tarpeen mukaan.

Kyberturvallisuuden sanaston luominen on ja on ollut tärkeää. Näin kyberturvallisuuteen liittyvistä ilmiöistä ja asioista kyetään puhumaan samoilla termeillä ja yhä useampi voi seurata siihen liittyvää keskustelua. Sanasto helpottaa myös kotimaista tutkimusta ja avaa kybertoimintaympäristöä jokaiselle.

Lisätietoa:

Turvallisuuskomitean tiedote: Kyberturvallisuuden sanasto nyt kaikkien saatavilla

Linkki sanastoon

Asiasanat: Internet , Tietoturva , Kyberturvallisuus , Uutiset

LinkedIn Print