Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloittaa 1.1.2019

Julkaistu 23.11.2018

Viestintävirasto, Trafi sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistyvät 1. tammikuuta 2019 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kansalaisia ja organisaatioita palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Virasto edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta sekä huolehtii, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat ja turvalliset viestintäyhteydet ja -palvelut.

Traficom on myös liikenteen ja viestinnän markkinoiden ja -palvelujen valvoja ja edistäjä. Uusi virasto vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä esimerkiksi liikenteen ja viestinnän automatisaation ja robotiikan kokeiluilla. Kokeilut synnyttävät uusia palveluja ja liiketoimintaa. Lisäksi virasto tukee kestävää kehitystä.

Aiempien virastojen toiminnot ja niiden palvelut jatkuvat keskeytyksettä ja niitä kehitetään edelleen. Uudistuksella parannetaan viraston kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin ja huomioida asiakkaiden tarpeet entistä paremmin.

Virastossa työskentelee noin 900 ammattilaista 15 eri paikkakunnalla Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriö pyrkii nimittämään viraston pääjohtajan marraskuun aikana.

Viraston yhteystiedot

Sosiaalisen median tilit ovat käytössä, muut yhteystiedot tulevat voimaan 1.1.2019

Liikenne- ja viestintävirasto, päätoimipiste: Kumpulantie 9, 00520 Helsinki.

Puhelin: 029 534 5000

Postiosoite: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)traficom.fi

www.traficom.fi

Twitter: @TraficomFinland


Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Uutiset

LinkedIn Print