Liikkumispalvelujen rajapinnat avautuvat: Yhdellä sovelluksella koko matkaketju

Julkaistu 19.09.2018

Bussi- ja junaliikenteen perushintaisten kertalippujen osto yhdellä sovelluksella onnistuu, kun liikkumispalvelujen rajapinnat avautuvat vuoden 2018 alusta voimaan tulleen liikennepalvelulain mukaisesti. Muutosta edistävät Viestintäviraston koordinoimassa Lippu-hankkeessa laaditut rajapintamäärittely- ja käytännesääntösuositukset, joiden toimivuus on testattu onnistuneesti liikennealan yhtiöiden pilottihankkeella.

BusPay Oy ja Hyvinkään Liikenne Oy testasivat rajapintayhteistyötä käytännössä. Yhtiöt pilotoivat myyntirajapintaa, joka toteutettiin pääosin Lippu-rajapintamäärittelyn mukaisesti. Yhtiöt tekivät myös sopimuksen lippujen välittämisestä rajapinnan välityksellä. Nyt BusPayn mobiilisovelluksella voi ostaa sujuvasti myös Hyvinkään Liikenteen paikallisliikenteen lippuja.

Yhdellä sovelluksella voi jatkossa hankkia koko matkaketjun.

"Paikallisliikenteen lippujen rajapintamäärittelyt toimivat hyvin. Pilotissa ei noussut erityisiä jatkokehitystarpeita", toteaa BusPayn toimitusjohtaja Tommi Järvinen. Kokeilun pohjalta saatavuus- ja esteettömyystiedon rakenne ja esitystapa täytyy vielä määritellä nykyistä tarkemmin.

Käytännesäännöissä pitää selkeyttää, mikä on pakottavaa sääntelyä ja mitkä ovat suosituksia. "Matkustajan tunnistamiseen liittyvä riittävä tiedon siirto yritysten välillä herätti keskustelua, kun yhteistyösopimusta solmittiin. Uusi tietosuoja-asetus tekee rekisterien pitämisestä entistä työläämpää", toteaa Hyvinkään Liikenteen toimitusjohtaja Wille Mäkelä.

Vuoden 2019 alusta kausi- ja alennustuotteiden hankinta helpottuu

"Pilotista saatiin hyödyllistä tietoa rajapintamäärittelyiden ja käytännesääntöjen kehittämiseen. Nyt voimme edetä liikennepalvelulain toisen vaiheen puolesta-asioinnin edistämiseen. Jatkossa yhdessä liikkumispalvelussa olevan käyttäjätilin voi kytkeä toisen yrityksen palveluihin. Näin asiakas voi käyttää esimerkiksi erilaiset kausi- ja alennustuotteet tehokkaasti", kertoo Lippu-hankkeen hankekoordinaattori Timo Leppinen.

Riittävät menettelyt matkustajan tunnistamiseen liikkumispalveluiden osto- ja käyttötilanteissa ovat olennainen osa Lippu-hankkeen puolesta-asioinnin määrittelyitä. Puolesta-asiointia koskeva säännös tulee voimaan 1.1.2019.


Käyttäjätili voidaan kytkeä toisen yrityksen palveluihin, jolloin asiakas voi käyttää erilaisia kausi- ja alennustuotteita tehokkaasti.

Lisätietoja

Viestintävirasto, Lippu-hankkeen hankekoordinaattori Timo Leppinen, p. 0295 390 572

Hyvinkään Liikenne Oy, toimitusjohtaja Wille Mäkelä, p. 050 572 1212

BusPay Oy, toimitusjohtaja Tommi Järvinen, p. 044 214 2552

Lue lisää puolesta-asioinnin hyödyistä Viestintäviraston Signaali-blogista.

Taustaksi: Lippu-hanke luo edellytyksiä yhtenäisten matkaketjujen tarjoamiselle liikennepalvelulain mukaisesti. Lippu on Viestintäviraston, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston Trafin yhteishanke, joka määrittelee lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapinnan teknisen ratkaisun ja laatii käytännesäännöt toimijoiden välisille sopimuksille. Lippu-hankkeen perustaja on liikenne- ja viestintäministeriö.

Lue lisää hankkeesta.

Asiasanat: Tietoturva , Liikkumispalvelu , Lippujärjestelmä , Matkaketju , Matkustusoikeus , Saatavuus , Toimivuus , Verkosto , Uutiset

LinkedIn Print