Matkaketjujen sopimuskäytännöistä on julkaistu uusi opas − puolesta-asiointi mahdolliseksi 1.1.2019

Julkaistu 20.12.2018

Liikennepalvelulain yhtenä tavoitteena on edistää matkaketjujen hankintaa yhdeltä luukulta. Liikkumispalveluiden tarjoajien tulee avata myyntirajapintansa matkaketjuja tarjoaville yhdistämispalveluille. Lisäksi asiakkaiden käyttäjätilejä ylläpitävät toimijat on velvoitettu avaamaan rajapinta puolesta-asioinnin mahdollistamiseksi.

Toimijoiden välisten sopimusten laadinnan tueksi julkaistiin vuoden 2017 lopussa opas matkaketjujen sopimuskäytännöistä eli ns. käytännesäännöt. Uusi opas kattaa kertalipun ja yksittäisen matkan varauksen lisäksi puolesta-asioinnin, jota koskeva säännös tulee voimaan 1.1.2019.

Puolesta-asioinnissa henkilön yhdessä liikkumispalvelussa oleva asiakastili voidaan kytkeä toisen yrityksen palveluihin, jolloin asiakas saa hyödynnettyä esimerkiksi liikkumispalvelun tarjoajan erilaiset kausi- ja alennustuotteet. Olennaista puolesta-asioinnissa on, että liikkumispalveluiden osto- ja käyttötilanteissa matkustajan tunnistamiseen liittyvät menettelyt ovat riittävät.

Yhdistämispalvelun kautta voi jatkossa hankkia koko matkaketjun.

Käytännesääntöihin on koottu asioita, jotka toimijoiden on hyvä huomioida ja joista toimijoiden tulisi sopia, jotta matkaketjujen tarjoaminen olisi mahdollista ja jotta matkustajan palvelukokemus myös häiriötilanteissa olisi mahdollisimman sujuva. Käytännesäännöt on suositus, ei mallisopimus. Ne on laadittu Viestintäviraston, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sekä alan toimijoiden yhteistyönä.

Lippu-hankkeen selvitys liikennepalvelulain matkaketjujen sopimuskäytännöistä [pdf, 2 MB]

Lisätietoja Lippu-hankkeesta

Lisätietoja antavat:

Viestintävirasto, hankekoordinaattori Timo Leppinen, p. 0295 390 572

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, lakimies Jussi Aholainen, p. 0295 345 466

Liikennevirasto, yksikön päällikkö Juuso Kummala, p. 040 770 9905

Asiasanat: Tietoturva , Liikkumispalvelu , Lippujärjestelmä , Matkaketju , Matkustusoikeus , Toimivuus , Selvitykset , Uutiset

LinkedIn Print