Pakettien määrässä huomattavaa kasvua, kirjeposti jatkaa laskuaan

Julkaistu 25.06.2018

Postiala on ollut koko 2000-luvun voimakkaassa muutoksessa ja sama kehitys jatkuu edelleen. Kansainvälisen suuntauksen mukaisesti kirjepostin määrä jatkoi vähenemistään Suomessa viime vuonna. Laskua edellisvuoteen verrattuna oli 7 %. Pakettikuljetusten määrä puolestaan kasvoi runsaat 10 %. Tilastot käyvät ilmi Viestintäviraston julkaisemasta postimarkkinaselvityksestä vuodelta 2017.

Ajureina muutoksessa toimivat erityisesti teknologian kehitys, globalisaatio sekä sääntely. Vähittäiskaupan siirtyminen yhä enemmän verkkoon ja globalisaatiokehityksen myötä käytännössä koko maapallon muuttuminen yhdeksi suureksi markkinapaikaksi merkitsee valtavaa kasvua yksittäispakattujen tavaroiden virtaan. Pakettikuljetusten määrän kasvun ennustetaan jatkuvan.

Uusi postilaki astui voimaan syksyllä 2017

Toimintaympäristön muuttuessa myös alaa sääntelevää lainsäädäntöä pyritään muuttamaan uusien vaatimusten mukaiseksi, niin kansallisesta kuin kansainvälisestäkin näkökulmasta. Syksyllä 2017 tuli voimaan uusi postilaki, jonka yhtenä tavoitteena on turvata postipalveluiden saatavuus jatkossakin koko maassa, vaikka jaettavien lehtien ja kirjeiden määrät vähenevät.

Tarkoituksena on lisätä joustavuutta postimarkkinoiden toimintaan mm. velvoitteita muuttamalla, lisäämällä kilpailua ja mahdollistamalla eri kuljetustarpeiden yhdistelyä. Uusimpien postiyritysten kirjevolyymit vuonna 2017 ovat kokonaisuuteen suhteutettuna olleet vielä maltillisia, mutta ne ovat selvästi jo saaneet jalansijaa markkinoilta.

Viestintävirasto seuraa Postilaissa sille määrätyn tehtävän mukaisesti postilähetyspalveluiden markkinoiden kehitystä Suomessa. Seurannan piiriin kuuluu eri postilähetyslajit, eli kirjeet, lehdet, osoitteeton jakelu ja paketit.

Lisätietoja:

Postimarkkinaselvitys 2017

Asiasanat: Posti , Markkinat , Tutkimukset , Uutiset

LinkedIn Print