Pikaviestinpalvelujen käyttö jo yhtä suosittua kuin tekstiviestit

Julkaistu 09.05.2018

Pikaviestinpalvelujen (kuten WhatsApp ja FB Messenger) käyttö on yhtä yleistä kuin tekstiviestien lähettäminen. Viestintäviraston kuluttajatutkimuksesta selviää myös, että kodin älylaitteita löytyy toistaiskeksi vielä harvoista kotitalouksista.

Suomalaiset käyttävät yhtä aktiivisesti pikaviestinpalveluita kuin tekstiviestejä, sillä molempia käyttää viikoittain yli 70 prosenttia suomalaisista. Vielä neljä vuotta aiemmin tekstiviestien käyttö oli liki kolme kertaa yleisempää kuin pikaviestimien. Pikaviestinpalvelut tai internetin puhepalvelut eivät kuitenkaan ole vielä syrjäyttämässä perinteisiä puheluja. Tavallisen puhelun suomalaisista soittaa viikoittain 96 prosenttia, kun internetin puhepalveluita samassa ajassa käyttää vain vajaa 40 prosenttia. Sosiaalista mediaa, kuten Facebookia tai Twitteriä, käyttää viikoittain lähes 70 prosenttia suomalaisista.

Kuluttajatutkimuksen perusteella yli kolme neljäsosaa suomalaisista katsoo netistä kotimaisten tv-yhtiöiden ilmaispalveluja. Maksullisista suoratoistopalveluista yleisimpiä ovat Netflix, jota on ilmoittanut tilanneensa joka neljännes sekä Viaplay, jota on tilannut kymmenesosa suomalaisista. Nettikatselu on melko säännöllistä, sillä 56 prosenttia suomalaisista katsoo sarjoja tai elokuvia netissä viikoittain.

Sukupuolten välillä on joitakin selkeitä eroja netin käytössä. Naiset käyttävät miehiä useammin tekstiviesti- ja pikaviestinpalveluita sekä sosiaalista mediaa, kun taas miehet käyttävät nettiyhteyttä naisia useammin ennen kaikkea videoiden katsomiseen ja nettiyhteyden vaativiin tietokonepeleihin.
Älykodit vasta yleistymässä

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden ohella yleisimpiä nettiin liitettäviä laitteita ovat älytelevisiot, joita löytyy reilusta kolmasosasta kotitalouksia. Näiden jälkeen yleisimpiä älylaitteita ovat erilaiset peli- tai urheilulaitteet, terveyteen liittyvät laitteet kuten aktiivisuusranneke sekä valvontajärjestelmät.

Vain reilu kymmenys suomalaisista käyttää matkapuhelintaan auton tai kodinlaitteiden hallintaan viikoittain ja esimerkiksi älykodinkoneet (esim. nettiin kytketty jääkaappi) sekä älykaiuttimet (puheohjattavat nettiin liitetyt kaiuttimet esim. Amazon Echo) ovat toistaiseksi vielä harvinaisia.

Huoli tietoturvasta saattaa osaltaan hidastaa älylaitteiden yleistymistä. Esimerkiksi kaksi kolmasosaa suomalaisista kokee uhkana laitteiden ja sovellusten heistä keräämien tietojen käytön tai laitteiden puutteellisen tietoturvan.

Kuluttajatutkimuksen toteutti IROResearch Oy. Tutkimusta varten haastateltiin 2000 suomalaista vähintään 15-vuotiasta henkilöä. Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina helmi-maaliskuussa 2018.

Kuluttajatutkimuksen tulokset [xlsx, 69 KB]

Lisätietoja

Kehityspäällikkö Joonas Orkola, p. 0295 390 493, Twitter: (at)JoonasOrkola

Asiasanat: Internet , Puhelin , Televisio , Matkapuhelin , Tekstiviestit , Älypuhelin , Tilastot , Uutiset

LinkedIn Print