Radion uuden ohjelmistotoimilupakauden hakukierros on päättynyt – radion ohjelmistotoimilupia haki 42 hakijaa

Julkaistu 01.08.2018 | Päivitetty 08.08.2018

Hakukierroksella olivat haettavina kaikki analogisen radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvat tammikuussa 2020 alkavalle kymmenvuotiselle toimilupakaudelle.

Kiinnostusta herättivät muun muassa pääkaupunkiseudun taajuudet sekä uusi, suurimmat kaupungit kattava kaupunkiverkko, jonka kuuluvuusalue peittää noin puolet Suomen väestöstä. Hakijoiden joukossa oli myös uusia toimijoita.

Hakuajan päättymisen jälkeen Viestintävirasto määrittelee hakemusten pohjalta kullekin taajuuskokonaisuudelle toimivaltaisen lupaviranomaisen. Viestintävirasto myöntää toimiluvat niille taajuuskokonaisuuksille, joilla hakijoita on vain yksi. Jos taajuuskokonaisuutta on hakenut useampi toimija, ohjelmistotoimilupapäätökset siirretään valtioneuvostolle. Myös erikoisradiolle myönnettäviä toimilupia koskevat hakemukset siirretään kaikki valtioneuvoston käsiteltäviksi. Viestintävirasto ilmoittaa siirroista hakijoille erikseen.

Lopulliset toimilupapäätökset annetaan Viestintävirastossa ja valtioneuvostossa samanaikaisesti. Toimiluvat pyritään myöntämään vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoa vuoden 2020 alusta alkavasta uudesta ohjelmistotoimilupakaudesta ja sen toimilupaprosessista - lista hakijoista on lisätty sivulle 8.8.

Lisätiedot

lakimies Meri-Maaria Moilanen, p. 0295 390 495
lakimies Henriikka Rosti, p. 0295 390 326 (9.8.2018 alkaen)
päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446 (9.8.2018 alkaen)

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi

Asiasanat: Radio , Taajuudet , Toimiluvat , Uutiset

LinkedIn Print