Radion uuden toimilupakauden ohjelmistotoimiluvat on myönnetty

Julkaistu 15.11.2018

Viestintävirasto on myöntänyt 17 uutta ohjelmistotoimilupaa analogiseen radiotoimintaan 1.1.2020 alkavalle uudelle toimilupakaudelle. Toimiluvat myönnettiin samanaikaisesti valtioneuvoston kanssa.

Heinäkuun lopussa päättyneellä radion ohjelmistotoimilupien hakukierroksella olivat haettavina kaikki analogisen radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvat tammikuussa 2020 alkavalle kymmenvuotiselle toimilupakaudelle. Viestintäviraston myöntämät toimiluvat kattavat haettavina olleista 75 taajuuskokonaisuudesta 17. Viestintäviraston myöntämiin toimilupiin kuuluu yhteensä 77 FM-radiotaajuutta eri puolilla Suomea. Kaikki Viestintäviraston myöntämät toimiluvat myönnettiin nykyisille radiotoimijoille, joiden on tarkoitus jatkaa radiotoimintaansa uuden toimilupakauden aikana.

Haettavina olleista 75 taajuuskokonaisuudesta kolmelle taajuuskokonaisuudelle ei haettu lainkaan toimilupaa. Vastaavasti noin kolmeen neljäsosaan taajuuskokonaisuuksista kohdistui enemmän kuin yksi toimilupahakemus tai hakemus koski eritysradiotoimintaa. Näitä taajuuskokonaisuuksia koskevat hakemukset siirrettiin lokakuussa valtioneuvoston ratkaistaviksi. Valtioneuvosto antoi toimiluparatkaisunsa samanaikaisesti Viestintäviraston kanssa.

Suomessa FM-taajuusalue on kansainvälisesti katsoen hyvin tehokkaassa käytössä. Tulevaa toimilupakautta varten Viestintävirasto kartoitti yhteistyössä toimialan kanssa käytössä olevien FM-taajuuksien uudelleenjärjestelyn tarpeen. Toimilupakierroksen taajuussuunnittelussa radioverkkojen taajuuksien käyttöä tehostettiin muun muassa karsimalla taajuuskokonaisuuksista päällekkäistä taajuuksien käyttöä. Tällä mahdollistettiin uudelle toimilupakaudelle myös täysin uusien taajuuskokonaisuuksien muodostaminen.

Radiotoiminta toimiluvan mukaisilla uusilla taajuuskokonaisuuksilla on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa toimilupakauden alkamisesta. Nykyisten ohjelmistotoimilupien voimassaolo päättyy vuoden 2019 lopussa.

Toimilupapäätökset löytyvät pian Viestintäviraston www-sivuilta.

Linkki edelliseen uutiseen: valtaosa hakemuksista siirretty valtioneuvostoon

Linkki LVM:n vastaavaan uutiseen: valtioneuvosto myönsi uudet radion ohjelmistoimiluvat


Lisätiedot:
Lakimies Henriikka Rosti p. 0295 390 326
Päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen, p. 0295 390 446, Twitter: (at)l_suvi
Viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi

Asiasanat: Radio , Taajuudet , Toimiluvat , Luvat , Uutiset

LinkedIn Print