Sisäverkkomääräystä on päivitetty palautteen ja toimintaympäristön muutosten myötä

Julkaistu 25.01.2018

Viestintävirasto on yhteistyössä toimialan kanssa päivittänyt vuonna 2016 annettua sisäverkkomääräystä. Määräystä on muutettu sidosryhmiltä saadun palautteen sekä toimintaympäristön muutosten johdosta.

Määräystä sovelletaan, kun kiinteistöön tai rakennukseen rakennetaan sisäverkko, kun sisäverkko uudistetaan tai kun olemassa olevaa sisäverkkoa kunnostetaan.
Määräys velvoittaa sisäverkon omistajaa tai haltijaa, sisäverkon rakentajaa ja rakennuttajaa, sisäverkon suunnittelijaa sekä teleurakoitsijaa.

Määräykseen tehdyt keskeisimmät muutokset

Sisäverkon yleiskaapeloinnin uudistamisen yhteydessä kotikaapeloinnin rakentamisvelvoitteesta on mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä. Kotikaapelointi on kuitenkin pääsääntöisesti edelleen rakennettava myös uudistettaessa.

Määräyksestä on poistettu aktiiviantennien käyttökielto. Antennijärjestelmän taajuuskaistan on oltava UHF-alueella 470 - 694 MHz.

Määräykseen on lisätty poikkeus, jonka mukaan sisäverkoissa ei edellytetä yli 16 mm2 potentiaalintasausjohtimia. Määräykseen on lisätty vaatimus jakamoiden valokuvaamisesta. Valokuvat ovat osa loppudokumentointia.

Määräyksen turvallisuusvaatimuksia on päivitetty niin, että myös useaa eri tilaajaa palveleva kotijakamo on lukittava.

Määräyksen on lisätty uusi vaatimus lääkintätilojen sähköisestä ja sähkömagneettisesta suojaamisesta ja paloturvallisuudesta. Paloturvallisuutta käsittelevät perustelut ja soveltamisohjeet on päivitetty vastaamaan rakennustuoteasetuksen mukana voimaan tulleita vaatimuksia ja SFS 6000 -muutoksia.

Sisäverkkomääräys 65 C/2018 tulee voimaan 1.2.2018.

Asiasanat: Internet , Taajuudet , Antenni , Jakelu , Kaapeli , Laajakaista , Modeemi , Verkot , Uutiset

LinkedIn Print