Suomen ja Viron yhteishanke saa EU-rahoitusta: Viestintävirasto ja Trafi mukana kansainvälisissä drone-kokeiluissa

Julkaistu 04.12.2018

Suomen ja Viron GOF U-SPACE -nimiselle yhteishankkeelle on myönnetty EU:n SESAR-rahoitusta miehittämättömän ilmailun eli drone-liikenteen lennonjohtojärjestelmien kokeiluihin.

Hankkeessa kokeillaan esimerkiksi droneilla toteutettavaa kansainvälistä pakettikuljetusta Suomenlahden yli Helsingistä Tallinnaan, merellä tapahtuvia etsintä- ja pelastustehtäviä Suomenlahdella ja drone-taksikuljetuksia Helsinki-Vantaan lentokentän ja Helsingin keskustan välillä.

Estonian Air Navigation Services -yhtiön koordinoimaan yhteishankkeeseen osallistuvat Suomesta Air Navigation Services Finland, Avartek R. Lindberg, BVDrone Oy, Fleetonomy.ai, Helsingin Poliisilaitos, Robots Expert Finland, Suomen Lentopelastusseura, VideoDrone Finland ja Viestintävirasto. Lisäksi liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on osallistunut hankkeen valmisteluun tiiviisti ja toimii siinä omassa viranomaisroolissaan.

Hanke on osa kansainvälistä, ilmaliikenteen hallinnan kehitystä koordinoivan SESARin vetämää kokonaisuutta, joka tutkii dronejen lennonvarmistukseen liittyvää teknologiaa useissa hankkeissa ympäri Eurooppaa. Suomessa innovatiivisia 5G-kokeiluja edistää 5G Momentum -ekosysteemi.

Dronejen lennonjohtojärjestelmien kehittämisen lisäksi GOF U-SPACE -hankkeessa kokeillaan myös, miten matkaviestinverkkoa voitaisiin käyttää laajamittaiseen drone-liikenteen ohjaukseen. Dronejen lennonjohtojärjestelmä ja matkaviestinverkkojen hyödyntäminen ovat edellytyksiä laajamittaiseen näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvaan drone-toimintaan. Nykyiset matkaviestinverkot on suunniteltu käytettäväksi maasta eikä ilmasta käsin.

- Haluamme selvittää, miten matkaviestinverkkojen toimintavarmuus voidaan taata ja minkälaista palvelutasoa drone-toiminta tarvitsee. Kokeiluista saatavilla kokemuksilla on suuri merkitys myös sääntelyn kehittämiseen. Tavoitteemme 5G Momentumissa on kokeilujen kautta löytää keinoja mahdollistaa laajamittainen drone-toiminta mahdollisimman joustavasti, Viestintäviraston johtava asiantuntija Heidi Himmanen toteaa.

- Hanke tähtää miehittämättömän ja miehitetyn ilmailun joustavampaan integraatioon. Nyt kehitämme järjestelmiä ja niiden yhteen toimivuutta. Mobiiliverkot ovat tässä kontekstissa mahdollistamassa dronejen ohjausjärjestelmien vaatimaa luotettavaa tiedonsiirtoa, Trafin johtava asiantuntija Jukka Hannola summaa.

Dronet eli kauko-ohjatut kopterit, miehittämättömät ilma-alukset tai lennokit ovat radiolaitteita, joita koskevat samat vaatimukset kuin muitakin radiolaitteita. Viestintävirasto ohjaa ja valvoo radiotaajuuksien käyttöä Suomessa. Ilmailusektorin näkökulmasta Trafi vastaa droneihin liittyvästä sääntelystä, huolehtii ilmailun yleisestä turvallisuudesta, edistää ilmailun ympäristöystävällisyyttä ja hoitaa sekä lentoliikenteeseen että sen sujuvuuteen liittyviä asioita.

Rahoituksen Suomen ja Viron yhteishankkeeseen on myöntänyt Euroopan ilmaliikenteen hallintaan liittyvien tutkimus- ja kehitysprojektien koordinoiva SESAR-JU (Single European Sky ATM Research Joint Undertaking). Hankkeen nimi GOF U-SPACE on lyhenne sanoista Gulf of Finland U-SPACE.

5G Momentum -hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta 5G-teknologian kärkimaa: edistää 5G-teknologian tuntemusta, tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistamista ja toimijoiden yhteistyötä. Verkoston toiminnasta vastaavat Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluvat virastot: hanketta koordinoivan Viestintäviraston lisäksi mukana ovat Ilmatieteen laitos, Liikennevirasto ja Trafi.

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Heidi Himmanen, Viestintävirasto. p. 029 5390 441 Etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi
Twitter (at)HimmanenHeidi
Johtava asiantuntija Jukka Hannola, Trafi, p. 029 5347 063, etunimi.sukunimi@trafi.fi,
Twitter (at)JukkaHannola

Viestintäviraston Twitter-tili LinkedIn Facebook YouTube

Asiasanat: Internet , Taajuudet , 5G , 5G Momentum , Uutiset

LinkedIn Print