Suomen mobiilidominanssi jatkuu - kiinteän laajakaistan yhteyksien tilanne heikompi

Julkaistu 20.06.2018

Verrattaessa tiedonsiirtopalvelujen käyttöä Pohjoismaissa ja Baltiassa Suomi on mobiilipalvelujen osalta ylivoimainen. Kiinteän verkon osalta tilanne on huomattavasti vaatimattomampi. Vertailu perustuu edellä mainittujen maiden telemarkkinoita valvovien viranomaisten koostamiin tilastoihin.

Suomi nousee pohjoismaalais-baltialaisessa laajakaistavertailussa kärkeen niin siirretyn mobiilidatan kuin matkaviestinverkon nettiliittymienkin määrässä. Kun vuoden 2017 lopussa sataa suomalaista kohden oli 40 pelkästään tiedonsiirtokäytössä olevaa eli niin sanottua mobiililaajakaistaliittymää, niin Ruotsissa luku on alle puolet tästä ja kaikissa vertailumaissa luku jää alle 30.

Suomessa mobiilidataa käytettiin henkilöä kohden edelleen yli kaksi kertaa enemmän kuin missään vertailumaassa. Tekstiviestejä suomalaiset taas lähettävät nyt jo vähiten tilastoissa mukana olevista vertailumaista.

Kiinteän verkon laajakaistaliittymiä tarkasteltaessa Suomi on jo aiemmin sijoittunut heikommin. Viime vuoden aikana muiden Pohjoismaiden ohella myös Viro nousi kiinteiden laajakaistaliittymien lukumäärässä Suomen edelle väestömäärään suhteutettuna.

Muissa vertailumaissa kiinteiden 100 megan liittymien (download 100+ Mbit/s) määrä on pääosin jyrkemmässä kasvussa kuin Suomessa. Näyttäisikin siltä, että Suomi on tässä jäämässä jälkeen. Sataa suomalaista kohden näitä nopeita liittymiä oli 10, kun vastaava luku Ruotsissa oli peräti 26.

Myös nopeiden kiinteän verkon liittymien saatavuus kotitalouksiin on Suomessa merkittävästi muita Pohjoismaita heikompaa. Kun 52 prosenttiin suomalaisista kotitalouksista on saatavissa 100 megan kiinteä laajakaistaliittymä, niin vastaava luku muissa Pohjoismaissa on 75 - 91 prosenttia.

Tilastoja koskeva esitys löytyy Viestintäviraston sivuilta: Nordic-Baltic -laajakaistavertailu 2017 (englanniksi)

Ruotsin viranomainen (PTS) julkaisee varsinaiset tilastot omalla sivustollaan (ruotsiksi ja englanniksi)

Lisätietoja antavat:

Kehityspäällikkö Joonas Orkola, p. 0295 390 493, Twitter: (at)JoonasOrkola
Viestintämarkkina-asiantuntija Marja Heinonen, p. 0295 390 306

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi

Asiasanat: Internet , Puhelin , Laajakaista , Markkinat , Tutkimukset

LinkedIn Print