Suomi 5G-kärkimaaksi: Suurten kaupunkien 5GKIRI-yhteistyöhanke tukee tulevaisuuden viestintäverkkojen rakentumista

Julkaistu 26.10.2018

Nyt käynnistyneen 5GKIRI-hankkeen tavoitteena on varmistaa kaupunkien valmius tukea 5G-verkkojen rakentamista ketterämpien ja valtakunnallisesti yhtenäisten prosessien kautta. Hankkeessa ovat mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Turku ja Vantaa, ja sitä koordinoi Sitowise Oy. 5GKIRI on osa innovatiivisia 5G-kokeiluja edistävää 5G Momentum -hanketta.

Teleoperaattorit DNA, Elisa ja Telia voittivat 3,5 gigahertsin taajuusalueen toimiluvat Viestintäviraston järjestämässä taajuushuutokaupassa ja kaupallinen toiminta 5G-verkoissa voi alkaa ensi vuoden alusta. 5GKIRI edistää erityisesti kaupunkien ja teleoperaattorien välistä yhteistyötä 5G-verkkojen rakentamisessa sekä edesauttaa rakennuslupamenettelyjen yhdenmukaistamista ja tunnistaa prosessien kehittämiskohteita.

- Pyrimme rakentamaan aitoa 5G-ekosysteemiä, siten kaikkien ei tarvitse keksiä samaa pyörää uudelleen, vaan opimme toinen toisiltamme. Tämä lisää kilpailua, kannustaa tehostamaan toimintaa ja tekemään uusia innovaatioita pitkällä aikavälillä meidän kaikkien hyväksi, 5G Momentum -hankkeen johtava asiantuntija Heidi Himmanen kertoo.

5G-verkkojen rakentaminen edellyttää verkkojen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa tiiviimpää yhteistyötä kaupunkien ja operaattoreiden välillä kuin aiempien mobiiliteknologiasukupolvien kohdalla. Kaupunkialueen piensolutukiasemien lukumäärä tulee kasvamaan ja niitä tullaan asentamaan kiinteästi kaupunkien hallitsemaan infrastruktuuriin kuten katuvalopylväisiin. Tulevaisuudessa kaupungeista tulee myös osa 5G-palvelujen arvoketjua, kun 5G-yhteydet sulautuvat erottamattomaksi osaksi kaupunkien tarjoamia palveluita.

Hankkeen keskiössä ovat valokuituyhteyksien rakentamiseen, tukiasemien sijoittamiseen ja kaupunkien myöntämiin lupiin liittyvät aiheet. Ne liittyvät kaupunkien olemassa oleviin prosesseihin ja työtapoihin sekä 5G-verkkosuunnittelun sovittamiseen yhteen muun rakennetun ympäristön suunnittelun ja ylläpidon kanssa.

5G Momentum -ekosysteemin tavoitteena on tehdä Suomesta 5G-teknologian kärkimaa: edistää 5G-teknologian tuntemusta, tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistamista ja toimijoiden yhteistyötä. Verkoston kokeilut edistävät 5G-teknologiaan pohjautuvien uusien palveluiden ja verkkojen kehittämistä, yhteisten tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistamista sekä uusien palveluiden luomista kuluttajille, yrityksille ja julkishallintoon. Verkoston toiminnasta vastaavat Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluvat virastot: hanketta koordinoivan Viestintäviraston lisäksi mukana ovat Ilmatieteen laitos, Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.


Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Heidi Himmanen, Viestintävirasto, p. 0295 390 441
Twitter: (at)HimmanenHeidi
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi


Twitter
LinkedIn
Facebook

YouTube

Asiasanat: Internet , Taajuudet , 5G , 5G Momentum , Digitaaliset kokeilut , Kokeilut , Matkapuhelin , Nopeus , Toimiluvat , Verkosto , Uutiset

LinkedIn Print