Suomi 5G-kärkimaaksi: Viestintävirasto ja Turun ammattikorkeakoulu (AMK) selvittävät mittauksin 5G:n toimintavarmuutta

Julkaistu 23.11.2018

Viestintävirasto ja Turun AMK aloittivat tänä syksynä kokeilut 5G:n radiorajapinnan toimintavarmuuden varmistamiseksi laboratorio- ja kenttämittauksin. Mittaukset toteutetaan osana 5G Momentum -hanketta ja niitä tukee Nokia.

5G-teknologiasta tulee muutaman vuoden sisällä langattoman digitaalisen yhteiskuntamme perusta. 5G:n toimintavarmuus nousee keskeiseen rooliin yhteiskunnan toimivuuden kannalta, sillä teknologia toimii jatkossa digitalisaation vauhdittajana usealla eri sektorilla kuten teollisuudessa, liikenteessä ja terveydenhuollossa.

Viestintäviraston ja Turun AMK:n kokeilut aloitetaan tutkimalla 5G:n myötä yleistyvän aikajakoisen TDD-tekniikan toimintavarmuutta. Mittauksia on jo suoritettu Turun AMK:n laboratoriossa, ja marraskuun lopulla samoja ilmiöitä tutkitaan kenttämittauksin Turussa. Tämän jälkeen kokeilua on tarkoitus laajentaa 5G-rajapinnan tutkimiseen laajemmin sekä laboratoriossa että kentällä yhteistyössä Nokian kanssa.

5G-verkkojen tärkeimmät taajuusalueet Euroopassa tulevat olemaan 3,5 gigahertsiä ja 26 gigahertsiä. Molemmilla taajuusalueilla on käytössä aikajakoinen TDD (Time Division Duplex)- tekniikka, jolla tukiasema ja päätelaite lähettävät samalla taajuuskaistalla eri aikaan, ennalta sovitun aikajaon mukaisesti. Tähän asti matkaviestinverkoissa on pääsääntöisesti ollut käytössä taajuusjakoinen FDD (Frequency Division Duplex) -tekniikka, jolla tukiasema ja päätelaite lähettävät eri taajuuksilla.

TDD-tekniikkaan liittyy uudenlaisia toiminnallisuuksia, joka tekee verkonhallinnasta entistä haastavampaa. Vikaantunut laite saattaa häiritä 5G-verkkoa, jos se lähettää väärään aikaan. TDD-verkkojen tarkka aikasynkronointi on edellytys niiden toimivuudelle. Jos aikasynkronointiin käytetään satelliittipaikannusjärjestelmiä, verkon haavoittuvuus voi lisääntyä.

5G Momentum -ekosysteemin tavoitteena on tehdä Suomesta 5G-teknologian kärkimaa edistämällä 5G-teknologian tuntemusta, tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistamista, toimijoiden yhteistyötä sekä uusia innovaatioita ja palveluja. Verkoston toiminnasta vastaavat liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluvat virastot: hanketta koordinoivan Viestintäviraston lisäksi mukana ovat Ilmatieteen laitos, Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Heidi Himmanen, Viestintävirasto, p. 0295 390 441
Twitter: (at)HimmanenHeidi
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi
Tarkastusasiantuntija Jukka Pihonen, Viestintävirasto, p. 0295 390 628
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi
Yliopettaja, tutkija Reijo Ekman, Turun ammattikorkeakoulu, p. 050 598 5703
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)turkuamk.fi

Viestintäviraston Twitter-tili LinkedIn-tili YouTube-kanava

Asiasanat: Internet , Taajuudet , 5G , 5G Momentum , Kokeilut , Toimivuus , Uutiset

LinkedIn Print