Valokuitu- ja mobiili-investoinnit kasvoivat vuonna 2017

Julkaistu 29.06.2018

Viestintäviraston teleyrityksiltä keräämien tulo- ja investointitietojen perusteella teletoiminnan liikevaihto pysyi viime vuonna 2017 edellisvuoden tasolla. Samaan aikaan teletoimintaan tehdyt investoinnit kasvoivat 3 prosenttia. Sekä matkaviestinverkon että valokuituverkon investoinnit kasvoivat 4 % vuodesta 2016.

Vuonna 2017 teletoiminnan liikevaihto oli vajaat 3,5 miljardia euroa. Tästä liikevaihdosta selvästi yli puolet kertyi matkaviestinverkon palveluista, kolmannes kiinteän verkon palveluista ja kymmenys teleyritysten tarjoamista tv- ja radiopalveluista. Matkaviestinverkosta kertynyt liikevaihto jatkoi kasvuaan kun taas kiinteän verkon ja tv- ja radiopalvelujen osalta liikevaihto kutistui.

Teleyritysten välisissä voimasuhteissa tapahtui pieniä muutoksia. Elisa nousi teletoiminnan liikevaihdolla mitattuna yksin markkinajohtajaksi 35 prosentin osuudella. Telian markkinaosuus jäi 34 prosenttiin ja DNA:n nousi 21 prosenttiin. Muut yli 200 teleyritystä muodostivat yhteensä 10 prosenttia liikevaihdosta.

Teletoimintaan investoitiin yhteensä vajaat 610 miljoonaa euroa eli reilut 17 prosenttia telepalveluista kertyneestä liikevaihdosta. Hieman yli puolet investoinneista kohdistui suoraan matkaviestinverkkoon. Valokuituinvestointeja, jotka tukevat osin myös matkaviestinverkkoa, tehtiin lähes 160 miljoonan euron edestä.

Investointien kasvusta huolimatta Suomi kalpenee muiden Pohjoismaiden rinnalla

Suhteessa väkilukuun Suomessa televerkkoihin investoidaan muita Pohjoismaita selvästi vähemmän. Vuonna 2017 Suomessa tehtiin aineellisia investointeja televerkkoihin 89 euroa asukasta kohden kun vastaava luku esimerkiksi Ruotsissa oli 170 euroa.

Tarkastellessa viestintäpalvelujen käyttäjiltä kertyneitä tuloja Suomi on huomattavasti lähempänä muita Pohjoismaita. Vuotta 2017 koskevat pohjoismaiset investointitiedot perustuvat pohjoismais-baltialaiseen teletilastoon.

Lisätietoja antavat

Kehityspäällikkö Joonas Orkola, p. 0295 390 493, Twitter: (at)JoonasOrkola
Viestintämarkkina-asiantuntija Torsti Alhava, p. 0295 390 534
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi

Asiasanat: Internet , Puhelin , Investoinnit , Teletoiminta , Teleyritys , Tilastot , Uutiset

LinkedIn Print