Verkkotoimialan yhteiset käsitemallit kokoavat infrastruktuuritiedon kätevästi kaikkien saataville

Julkaistu 10.10.2018

Rakennetun ympäristön digitalisaatio edellyttää muun muassa verkkoihin liittyvien tietojen aiempaa parempaa yhteiskäyttöä. Erityisen haastavaa on ollut tiedon kerääminen ja hallinnoiminen luotettavalla tavalla kun verkkotoimijat ja kunnat puhuvat asioista eri nimillä.

Tilanteeseen pitkään kaivattua helpotusta tarjoilee verkkotoimialalle toteutetut yhteiset johtotietojen käsitemallit, jotka esiteltiin 10.10. Viestintävirastossa järjestetyssä julkistustilaisuudessa. Käsitemalleja tarvitaan laajalti infrastruktuuriin liittyvän tiedonhallinnan ratkaisujen kehittämisessä. Mallit kattavat sähkö-, tietoliikenne, vesijohto-, viemäri-, kaukolämpö-, kaasu- sekä liikenteenohjausverkkojen keskeisimmät käsitteet ja verkon rakenteet.

Käsitemallit tuovat suunnitteluun nopeutta ja parempaa tiedonhallintaa

Käsitemallien tarkoituksena on lisätä ymmärrystä käytettävistä käsitteistä eri verkkotoimijoiden ja heidän sidosryhmiensä kesken, parantaa kommunikaation täsmällisyyttä ja vähentää virhetulkintoja. Käsitemallit mahdollistavat nopeamman ja tehokkaamman infrastruktuuritiedon hallinnan.

"Käsitemallit ovat erinomainen työkalu myös yhteisrakentamisen sujuvoittamiseen ja tiedonvaihtoon eri toimijoiden välillä. Tietomallipohjainen kaupunki- ja infrasuunnittelu pystytään nyt tekemään tehokkaammin ja kaikki toiminnot huomioiden. Tulevaisuuden digiyhteiskunta edellyttää toimivia valokuituyhteyksiä, jotka muodostavat myös pohjan 5G:lle. Valokuiturakentaminen kannattaa tehdä samanaikaisesti muun infrarakentamisen kanssa, näin säästetään jopa n. 40-50 % kaivuukustannuksista", sanoo viestintäverkkoasiantuntija Harri Grönroos Viestintävirastosta.

Helpottavat kuntien, verkkotoimijoiden ja valtionhallinnon arkea

Käsitemallit tulevat helpottamaan usean eri toimijan työtä. Verkkotoimijoiden lisäksi esimerkiksi kunnilla, Liikennevirastolla, ELY-keskuksilla ja Maanmittauslaitoksella on tarvetta johtotietojen yhteiskäytölle. Kun uuden infrahankkeen suunnittelua lähdetään toteuttamaan, tulee hankkeen alueelta kerätä tiedot suunnittelualueella olevista tietoliikenne-, sähkö-, maakaasu-, vesi- ja muista verkoista sekä harmonisoida ne yhdenmukaisella tavalla.

Esimerkiksi kuntien yhdistelmäjohtokarttoihin kerätään tietoa maan alla kulkevista johdoista. Johtotietoa joudutaan digitoimaan jatkuvasti uudelleen eivätkä yhdistelmäkartat ole tukeneet tiedon yhteiskäyttöä, sillä tarvittavaa yhteistä käsitteistöä on puuttunut. Käsitemallit avaavat uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintatapoja. Jatkossa tietomallipohjaisessa suunnittelussa käsitteiden oikeellisuus ja yhdenmukaisuus nousevat keskeiseen rooliin.

Määrittelytyössä on ollut mukana Viestintäviraston, Helsingin kaupungin, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden, Turun Vesihuolto Oy:n ja Sitowise Oy:n lisäksi yli 20 verkkotoimialan asiantuntijaa. Projekti on yksi ympäristöministeriön tukemista KIRAdigi-kokeiluhankkeista.

Lisätiedot

Viestintäverkkoasiantuntija Harri Grönroos, puh. 0295 390 608

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi

Asiasanat: Internet , Puhelin , Laajakaista , Verkot , Yhteisrakentaminen , Uutiset

LinkedIn Print