Viestintävirasto alentaa kuituhintoja ja poistaa sääntelyä

Julkaistu 15.03.2018

Liian korkeat tukkuhinnat estävät kilpailun laajakaistamarkkinoilla. Nyt kilpailua edistetään alentamalla teleyritysten hintoja 28 - 80 prosenttia. Viestintävirasto asettaa kolmelle markkinajohtajalle kuitutilaajayhteyksiä koskevat enimmäishinnat. Kuparitilaajayhteyksissä sääntelyä puolestaan kevennetään. Päätökset tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua.

Viestintävirasto on analysoinut Suomen laajakaistamarkkinat ja antanut 21 teleyritystä koskevat huomattavan markkinavoiman (HMV) päätökset. Viestintävirasto asettaa DNA Oyj:lle, Elisa Oyj:lle ja Telia Finland Oyj:lle kuitutilaajayhteyksiä koskevat enimmäishinnat seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Asetettavien enimmäishintojen myötä kilpailevilta teleyrityksiltä perittävät tukkuhinnat alenevat 28–80 prosenttia. DNA, Elisa ja Telia vastaavat yhdessä lähes 90 prosentista Suomen tilaajayhteysmarkkinoista. "Ennakkosääntelyn kohdistaminen vahvimmin näiden yritysten kuituhintoihin tuo suurimmat hyödyt markkinoille ja yhteiskunnalle", tarkentaa Viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Lisäksi kaikkien huomattavan markkinavoiman yritysten tulee tarjota säänneltyjä tukkutuotteita toisille teleyrityksille syrjimättömin ja avoimin ehdoin. Asetetuilla velvoitteilla parannetaan jo olemassa olevien verkkojen tehokasta käyttöä.
Kuparitilaajayhteyksien osalta Viestintävirasto keventää sääntelyä. Kupariverkoilla palvellaan edelleen laajaa väestöpohjaa, mutta kysyntä on vähenemässä, eikä kupariverkkoihin enää investoida kuten aiemmin. Keventämisen taustalla ovat lisäksi yritysten itsesääntelyyn pohjautuvat sitoumukset pitää kuparitilaajayhteyksien hinnat vakaina myös lähitulevaisuudessa.

Vauhtia investointeihin

Asetettavilla velvollisuuksilla tavoitellaan parempia kilpailumahdollisuuksia laajakaistamarkkinoilla. Kilpailupaine on yleisesti yksi selkeimmistä investointeihin kannustavista syistä. "Kilpailun pääasiallisena tarkoituksena on edistää valinnanvapautta ja kohtuuhintaisten laajakaistapalvelujen saatavuutta niin kansalaisille kuin yrityksille", painottaa johtaja Johanna Juusela.

Lue Viestintäviraston päätökset.

Katso erityisasiantuntija Aleksandra Partasen haastattelu.

Google kerää automaattisesti tietoja palvelujensa, kuten Youtuben käyttäjistä. Lue lisää Googlen tietosuojakäytännöstä. Viestintäviraston sivuilla Youtube-videot eivät automaattisesti näy, ellet erikseen salli niiden esittämistä. Sallimalla videon esittämisen hyväksyt Googlen tietosuojakäytännöt.

Lisätietoa antavat:

Erityisasiantuntija Aleksandra Partanen, p. 0295 390 529
Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, p. 0295 390 515

Huomattavan markkinavoiman (HMV) sääntelyn avulla edistetään kilpailua ja poistetaan markkinoille tulon esteitä. HMV-sääntely on ennakkosääntelyä, jossa HVM-yrityksen nimeämisellä ja erityisvelvoitteiden asettamisella pyritään ennalta vaikuttamaan sellaisten markkinoiden toimintaan, joilla on havaittu erityisiä kilpailuongelmia.

Tilaajayhteys on loppuasiakkaan tilojen sekä tilaajayhteysverkon keskuksen, keskittimen tai muun vastaavan laitetilan välinen yhteys.

Asiasanat: Internet , Puhelin , Huomattava markkinavoima , Kilpailu , Laajakaista , Markkinat , Uutiset

LinkedIn Print