Viestintävirasto valmistautuu määräysmuutoksilla 5G:hen - myös useita radiolaitteita vapautettu luvista

Julkaistu 04.01.2018

Viestintäviraston radiotaajuusmääräys 4 ja luvasta vapaita radiolähettimiä koskeva määräys 15 on päivitetty.

Radiotaajuusmääräykseen 4 on tehty päivityksiä useille osakaistoille. Yksi merkittävimmistä muutoksista koskee taajuuskaistan 3400 - 3800 MHz:n nykykäytön päättymistä 31.12.2018. Muutoksilla valmistaudutaan osoittamaan taajuuksia huippunopealle 5G:lle.

Tarkemmat tiedot muutoksista on esitetty lausuntopyynnössä

Luvasta vapaita radiolähettimiä koskevassa määräyksessä 15 on muun muassa avattu uusia taajuusalueita luvasta vapaille yleisille lyhyen kantaman radiolähettimille, laajakaistaisille datasiirtolaitteille, digitaalisille PMR446-laitteille, liikennetelematiikkalaitteille ja lääketieteellisille tiedonkeruulaitteille.

Lisäksi on vapautettu luvanvaraisuudesta älykkäät liikennejärjestelmät (ITS) 5,9 GHz:n taajuusalueella. Muutoksella vähennetään sääntelyä ja edistetään älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa.

Tarkemmat tiedot muutoksista on esitetty lausuntopyynnössä

Uudet määräykset astuivat voimaan 3.1.2018.

Päivitetyt määräykset

Radiotaajuusmääräys 4

Luvasta vapaita radiolähettimiä koskeva määräys 15

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Mikko Rintala, puh. 0295 390 459

Johtava asiantuntija Pasi Toivonen, puh. 0295 390 463

Asiasanat: Taajuudet , Radiolaite , Määräykset , Uutiset

LinkedIn Print