Kilpailua kirittämässä - 20 vuotta telealan aitiopaikalla

11.12.2018

Hyvät kollegat ja yhteistyökumppanit! Siirryn vuoden 2019 alussa uusiin tehtäviin ja hieman haikeana hyvästelen telealan. Olen saanut seurata 20 vuoden ajan telealaa ja sen sääntelyn kehitystä Viestintävirastosta käsin.

Historian kaikuja telealan markkinakysymysten äärellä

Muistatteko vielä, millaisessa telemarkkinassa elimme kiihkeinä 90-luvun vuosina? Uusi haastajaoperaattori Telia (sittemmin Song Networks ja edelleen eri vaiheiden kautta TDC, jonka suomalaiset liiketoiminnot DNA osti v. 2014) oli aloittanut Suomen markkinoilla 1987 ja ryhtyi haastamaan perinteisiä puhelinoperaattoreita.

Viestintävirasto (silloin Telehallintokeskus) sai ensimmäiset operaattoreiden väliset riidat ratkaistaviksi. Operaattoreiden välillä oli erimielisyyttä niin kiinteän verkon kupariyhteyksien ja puheliikenteen tukkuhinnoittelussa kuin myös mobiiliverkkojen yhdysliikennemaksuissa. Näiden hintojen kohtuullisuutta tulin marraskuussa 1998 yhdessä insinöörien kanssa selvittelemään.

Kehittyvä teleala kiinnosti pienestä pitäen ja vei mukanaan

Olin vastavalmistunut ja telealasta järjettömän innostunut. Olinhan ollut polvenkorkuisesta alkaen isäni mukana puhelinkeskuksia korjaamassa ja myöhemmin opiskeluiässä itsekin puhelinosuuskunnan vikapäivystyksessä ja puhelinpalvelussa kolmivuorotyössä. Muistan vieläkin ne ukkosyöt, jolloin vikapäivystyksen hälytystaulujen valot vilkkuivat punaisen ja oranssin kirjavina rivistöinä ja kuinka herättelin päivystäjiä aamuyön tunteina korjaushommiin.

Viestintävirastossa pääsin heti näköalapaikalle perehtymään televerkkojen rakenteisiin, puhelinyhtiöiden toiminnan periaatteisiin ja tietenkin kustannus- ja hinnoittelulaskelmien syövereihin. Heti alkuun tulivat myös tutuksi monopolitoiminnan lainalaisuudet ja kilpailevien uusien yrittäjien kohtaamat esteet.

Oli aika tehdä päätöksiä, jollaisia ei koskaan ennen Suomessa varsinaisen hintasääntelyn jälkeen oltu tehty. Viranomainen puuttui lain suomin valtuuksin hinnoittelun kohtuuttomuuteen usean yhtiön kohdalla. Näistähän on sittemmin käyty oikeutta lukuisia kertoja.

Kaikki on ajan myötä kehittynyt – mutta parannettavaa riittää edelleen

Taustalla olevat EU-direktiivit ja kansallinen laki on muuttunut näiden telealan kilpailun avaamisen alkuvaiheiden jälkeen useaan otteeseen. Myös Viestintäviraston paukut ovat kasvaneet vuosien varrella. Remmiin on saatu rutkasti lisää taloudellista ja juridista osaamista. Pääjohtajiakin on ehtinyt tämän kilpailusääntelyn aikakaudella olla yhteensä neljä. Mutta miten olemme onnistuneet?

Tällä hetkellä on juuri valmistumassa jälleen uusi telesääntelyn EU-paketti eli uudet direktiivit. Sen valmistelun aikana on ollut hyvä arvioida, mikä on onnistunut ja mikä ei. On selvää, että prosessit ovat turhan raskaat ja joustavaa sääntelyä pitäisi pystyä ketterämmin tekemään nopeasti etenevällä toimialalla. Matkapuhelinhinnat ovat kuitenkin niin tukku- kuin vähittäistasolla laskeneet radikaalisti näiden 20 vuoden aikana.

Valokuitu alkaa yhä enemmän korvata vanhoja kupariverkkoja ja sääntelyn painopiste onkin muuttunut vastaavasti. Kuitenkin isojen operaattoreiden markkinavoima on pysynyt jotakuinkin ennallaan. Kilpailua ei siis ole pystytty riittävässä määrin lisäämään vaan operaattoreilla on edelleen alueillaan monopolivoimaa, mikä estää uusien palveluntarjoajien pääsyn markkinalle.

Katse rohkeasti tulevaisuuteen – onnea matkaan Traficom!

Tarvetta verkkoon pääsyn sääntelylle siis edelleen on. Ensimmäistä kertaa kesällä 2018 asetettiin kuituyhteyksien tukkumaksuille enimmäishinnat ja saatiin kohtuuttoman korkeat valokuituvuokrat sellaiselle tasolle, että niitä pystytään kilpailijoiden toimesta myös vuokraamaan. Aika näyttää, millaiset kilpailuongelmia poistavat vaikutukset tällä on.

Kilpailun saralla riittää siis edelleen paljon tehtävää. Uusi telelainsäädännön paketti muokkaa niitä omalta osaltaan. Jään innolla seuraamaan, miten liikenteen ja sen palvelujen murros muuttaa maailmaa. Uudella Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla tulee olemaan merkittävä rooli kilpailun puolestapuhujana sekä tele- että liikennemarkkinoilla.

Haluan esittää lämpimät kiitokseni teille kaikille. Onnea tulevaan!

Kirjoittaja on Viestintäviraston Markkinat-toimialan apulaisjohtaja.

Twitter (at)LehtimkiMarja

Asiasanat: Internet , Puhelin , Hinnat , Kilpailu , Laajakaista , Markkinat , Saatavuus , Teletoiminta , Teleyritys , Blogit

LinkedIn Print