Liikkumispalveluiden avaamisesta hyötyvät yritykset ja kuluttajat

Viestintäviraston vetämän Lippu-hankkeen tavoitteena on helpottaa toimijoiden työtä rajapintojen avaamisessa. Kun rajapinnat avataan, saadaan lisää toimijoita markkinoille ja sitä kautta kilpailua. Tästä hyötyvät yritykset ja käyttäjät. Liikennepalvelulakiin perustuva Lippu-hanke on kehityksen kärjessä: matkaketjuja yhden luukun periaatteella on rakennettu elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteishankkeena vuodesta 2016 alkaen.

Verkostoyhteistyö tuottaa tuloksia

Saumattomien, useita liikkumispalveluita yhdistävien matkaketjujen tarjoaminen loppuasiakkaille edellyttää toimijoiden välillä yhteistyötä ja teknisten rajapintojen avaamista, siksi alan toimijoiden näkökannat haluttiin alusta asti mukaan valmisteluun. Avoimeen verkostoon kutsuttiin laajasti osallistujia ja nyt mukana onkin jo lähes 200 organisaatiota.

Yhteistyön helpottamiseksi Lippu-hankkeessa laadittiin yhdessä suosituksia liikkumispalveluiden tarjoajien välisille myyntirajapinnoille ja käytännesäännöille. Tämä helpottaa osapuolten välisten sopimusten luomista. Oleellinen hyöty hankkeessa on ollut toimiva sidosryhmäyhteistyö, joka luo yhteistä näkemystä siitä, miten liikennepalvelulain tavoitteet saavutetaan parhaiten.

Onnistunut pilottihanke auttaa jatkokehittämisessä

Lippu-hankkeessa laadittujen rajapintamäärittely- ja käytännesääntösuositusten toimivuus on testattu onnistuneesti liikennealan yhtiöiden pilottihankkeella. BusPay Oy ja Hyvinkään Liikenne Oy pilotoivat myyntirajapintaa, joka toteutettiin pääosin Lippu-rajapintamäärittelyn mukaisesti. Yhtiöt tekivät myös sopimuksen lippujen välittämisestä rajapinnan välityksellä. Pilotista saatiin hyvää palautetta sekä käytännesääntöjen että rajapintamäärittelyiden jatkokehittämiseksi.

Puolesta-asiointi helpottaa liikkumispalveluiden hankintaa

Liikennepalvelulain toinen vaihe sisältää niin sanotun puolesta-asioinnin sekä laajentaa soveltamisalaa muun muassa lento- ja meriliikenteeseen.

Puolesta-asioinnissa henkilön yhdessä liikkumispalvelussa oleva asiakastili voidaan kytkeä toisen yrityksen palveluihin, jolloin asiakas saa hyödynnettyä esimerkiksi liikkumispalvelun tarjoajan erilaiset kausi- ja alennustuotteet.

Toimijoiden osallistuminen käyttötapausten määrittelytyöhön on tärkeää, jotta eri liikkumispalveluiden erityistarpeet saadaan mukaan aikaisessa vaiheessa. Hankkeessa on nähty tarpeelliseksi hankkia myös ulkopuolista asiantuntemusta. Konsulttiselvityksiä on teetetty esteettömyyttä, meri- ja lentoliikennettä sekä tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaikutuksista puolesta-asioinnin toteutukseen.

Työ liikkumispalveluiden edistämiseksi jatkuu

Viestintäviraston, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Liikenneviraston asiantuntijoista koostuvan projektiryhmän edistämä Lippu-hanke päättyy vuodenvaihteessa, mutta liikkumispalveluiden edistäminen jatkuu. Projektiryhmä ei tehnyt töitä yksin, vaan tukena oli konsulttien lisäksi lähes 200 henkilön Lippu-verkosto, joka toi työhön arvokasta palautetta siitä, miten liikennepalvelulain asettamat velvoitteet olisi hyvä toteuttaa. Näkemykset eivät aina olleet yhteneviä, mutta osallistujien aktiivisuus tapaamisissa mahdollisti asioiden viemisen eteenpäin ‒ kiitos työn tuloksista kuuluu siis projektiryhmän ja konsulttien lisäksi kaikille verkoston jäsenille.

Jatketaan tiivistä osallistumista ja ajatustenvaihtoa uuden Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin yhteistyöfoorumeissa!

Kirjoittaja on Lippu-hankkeen hankekoordinaattori

Asiasanat: Tietoturva , Liikkumispalvelu , Lippujärjestelmä , Matkaketju , Matkustusoikeus , Verkosto , Blogit

LinkedIn Print