Markkinoiden läpinäkyvyys on asiakkaan etu

Viisas sääntely, avoin kilpailu ja tulevaisuuden ennakointi tarvitsevat tuekseen luotettavaa tietoa.

Kattava, objektiivinen tieto edistää kilpailua

Viestintäpalvelut ovat nykyisin välttämätön osa kaikkien arkea, joten markkinatiedon pitää olla mahdollisimman avointa ja ajantasaista.

Yritykset korostavat viestinnässään palvelujen myyntiä edistäviä seikkoja. Tarkkojen markkinatietojen julkaisu ei ole aina yritysten etujen mukaista, sillä tuotteiden vertailtavuutta parantava tieto saattaa heikentää markkinointiponnistusten tehoa.

Viestintävirasto kerää ja julkaisee markkinatietoa viranomaistehtävien hoitamiseksi: Tieto lisää markkinoiden läpinäkyvyyttä ja kokonaiskuvan pohjalta kukin voi arvottaa asiat omista lähtökohdistaan. Tämä helpottaa esimerkiksi palvelujen vertailua ja edistää yritysten välistä kilpailua. Heikot tuotteet ja palvelut syrjäytyvät laadukkaampien tieltä. Tiedon jakamisella varmistamme osaltamme, että alan kehitys jatkuu vauhdikkaana myös jatkossa.

Käyttäjät hyötyvät paikkatiedosta

Dataa tuotetaan nykyään kiihtyvällä vauhdilla ja etenkin paikkatiedon soveltamismahdollisuudet ovat laajat. Käyttäjille erinomainen tietolähde on Viestintäviraston paikkatietoon perustuva MONITORi-palvelu, josta voi tarkistaa esimerkiksi nopeiden laajakaistayhteyksien paikallisen saatavuuden. Jatkossa saatavuustietoja julkaistaan merkittävästi nykyistä kuntatietoa tarkemmalla tasolla.

Tieto oman asuinalueen nopean laajakaistan saatavuudesta edistää tiedonsiirtonopeuksien kasvua: alueiden asukkaat ryhtyvät vaatimaan nopeampia yhteyksiä huonojen tilalle. Yritykset puolestaan voivat tietojen avulla selvittää, missä on investointimahdollisuuksia.

Olemme julkaisseet nopean laajakaistan saatavuudesta vuosittaisen kuntavertailun. Tavoitteena on kirittää kuntia parantamaan yhteyksien laatua asukkailleen. Suuret kunnat eivät paistattele nopeiden yhteyksien saatavuudessa vertailumme kärkisijoilla, joten tehtävää riittää. Seuraava, aiempaa monipuolisempi kuntavertailu julkaistaan huhtikuussa. Toivottavasti se herättää kunnat edistämään nopean laajakaistan saatavuutta.

Joukkoistaminen käyttöön matkaviestinmarkkinoilla

Käyttäjien pitää pystyä vertailemaan eri operaattorien tarjoamien liittymien suorituskykyä ja erilaisia laajakaistatekniikoita.

Eniten parannettavaa on matkaviestinverkkojen laadun ymmärtämisessä ja kehityksen seuraamisessa. Näitä koskevan tiedon keruuseen aktivoimme myös matkapuhelimen käyttäjiä. Olemme hankkineet jo useamman vuoden ajan VTT:n Mobiilimittari-palvelulla kerättyä tietoa mobiililaajakaistan suorituskyvystä eri puolilla Suomea. Ensi kesästä lähtien julkaisemme näitä tietoja myös MONITORi-palvelussa.

Markkinoilta löytyy varmasti muitakin laatutekijöitä, joista voisimme kerätä tietoa suoraan palvelujen käyttäjiltä. Datatalous koituisi näin kaikkien käyttäjien hyödyksi ja nopeuttaisi tietojen tuottamisen ja julkaisun osin lähes reaaliaikaiseksi.

Tilastoista voi ennustaa tulevaa

Osa lakisääteisiä tehtäviä varten keräämistämme tiedoista on luottamuksellista, mutta monia tietoja voimme käyttää julkisten tilastojen ja analyysien tekemiseen. Keräämme säännöllisesti myös kuluttajien näkemyksiä viestintäpalveluista ja niiden käytöstä.

Ennustaminen on vaikeaa ja pieleenkin voi mennä. Uskon kuitenkin, että toimialatuntemuksemme ja laajat tietovarantomme antavat vahvan kyvyn viestintäalan kehityksen arviointiin. Jatkossa painotamme markkinatietojen analyyseissa yhä enemmän markkinatrendejä ja ilmiöitä.

Tilastot ja tiedonkeruu ovat tärkeä apuväline yrittäessämme ymmärtää muutosta, jonka sähköisten palvelujen yleistyminen saa yhteiskunnassa aikaan.


Kirjoittaja on Viestintäviraston Markkinat-toimialan johtaja.

Jatketaan keskustelua Twitterissä (at)Pipari2003

Asiasanat: Internet , Puhelin , Avoin data , Laajakaista , MONITORi , Markkinat , Matkapuhelin , Mobiililaajakaista , Blogit

LinkedIn Print