Mitä jos joudut pulaan veneillessä?

Käynnistät veneesi moottorin aurinkoisena kesäaamuna ja suuntaat kohti kalliomännikköistä ulkosaaristoa. Avomerellä veneesi moottori sammuu yhtäkkiä, eikä enää käynnisty. Yrität soittaa apua kännykälläsi kerta toisensa jälkeen, mutta toisesta päästä ei kuulu yhtään mitään. Tajuat olevasi kännykkäverkon ulkopuolella. Mitä teet?

Meri-VHF toimii sielläkin, minne kännykkäverkko ei yllä

Vesillä ei kannata jäädä pelkän matkapuhelimen varaan. Toimivien viestintäyhteyksien merkitys korostuu erityisesti turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa. Meri-VHF-radiopuhelimen avulla veneilijä saa yhteyden meripelastuskeskukseen niilläkin vesillä, joilla kännykkä ei kuulu.

Veneessä olevan meri-VHF-puhelimen tai tutkan hallussapito ja käyttö edellyttävät radiolupaa. Lisäksi meri-VHF-puhelinta käyttävällä henkilöllä on oltava henkilökohtainen meriradioliikenteen pätevyystodistus. Radiolupien ja pätevyysvaatimuksien tarkoituksena on turvata merenkulun radioliikenteen häiriötön käyttö sekä varmistaa, että veneilijät tuntevat yhteydenpidon edellyttämät toimintatavat.

Osaaminen arvioidaan pätevyystutkinnoissa. Tutkintoon valmistautumiseen ja suorittamiseen kannattaa suhtautua omien veneilyyn liittyvien taitojen kertaamisena ja kasvattamisena. Koskaan ei tiedä, milloin näille taidolle tulee todellista tarvetta.

Viestintäviraston asiantuntijat Helsingin venepoliisin mukana valvomassa veneissä olevien meri-VHF-puhelimien radiolupia ja pätevyyksiä.

Pelastusviranomainen tarvitsee hätätilanteessa veneilijän tunnistetiedot nopeasti

Radiolupamenettely takaa sen, että kaikki tärkeät tunnistetiedot ovat välittömästi pelastusviranomaisten saatavilla. Meripelastustoiminnassa yhteistyö ja tiedon välittäminen nopeasti kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää. Tarvittavat tiedot välittyvät, kun radiolaitteen haltija on huolehtinut radioluvastaan. Näin pelastustoimet voidaan mitoittaa oikein ja aloittaa viipymättä.

Veneilyn lupa-asiat hoituvat kuntoon helposti Viestintäviraston sähköisessä asiointipalvelussa. Luvasta saa myös sähköisen näköiskopion kännykkään.

Kovat olosuhteet edellyttävät kunnollisia laitteita

Merellä olosuhteet teknisille laitteille voivat olla vaikeita. Vesi, kosteus, tärinä ja muut erityistekijät ovat merellä jatkuvasti läsnä. Meri-VHF-puhelimille on asetettu kansainvälisiä erityisvaatimuksia, jotta ne toimivat kunnolla ja oikein vaativissa olosuhteissa. Tärkeää on myös se, että ne eivät aiheuta häiriöitä muille laitteille.

Meri-VHF-radiopuhelinten valmistajat, maahantuojat ja edustajat vastaavat siitä, että laitteet ovat vaatimusten mukaisia. Viestintävirasto testauttaa laitteita sekä opastaa alan toimijoita.

Mitä muuta meri-VHF-puhelimella voi tehdä?

Meri-VHF-puhelin ei ole pelkästään tärkeä yhteydenpitoväline hätä- ja turvallisuustilanteissa. Puhelimella voi keskustella vapaamuotoisesti myös toisten veneilijöiden kanssa suoraan veneestä veneeseen – täysin maksutta.

Meri-VHF-puhelinta voi käyttää myös huvivenesatamassa, jos satamalla on käytössään meri-VHF. Saapuva veneilijä voi esimerkiksi tiedustella sataman tarjoamia palveluita ja mahdollisia maksuja ennen saapumistaan. Laitetta voi hyödyntää myös venekerhon tai pursiseuran toiminnassa, esimerkiksi kilpailutapahtumissa. Yhteydenpito onnistuu samoilla toimintatavoilla ja -malleilla myös ulkomaalaisten alusten kanssa.

Meri-VHF-radiopuhelimen käyttö ei vaadi laajaa teknistä ymmärrystä. Sen käyttö on paljon helpompaa kuin esimerkiksi tietokoneen. Meri-VHF-radiopuhelin on huviveneissä vapaaehtoinen, mutta se on hätätilanteissa yleensä veneilijän tärkein yhteydenpitoväline.

Turvallista veneilykesää kaikille!

Ari Caselius ja Mikko Meriläinen

Kirjoittajat ovat Viestintäviraston Taajuushallinnon asiantuntijoita.

Asiasanat: Taajuudet , Radiolaite , Sähköinen asiointi , Valvonta , Blogit , Luvat

LinkedIn Print