Odotus palkitaan - lisää kilpailua laajakaistamarkkinalle

Viime vuonna alkukesästä olimme varovaisen toiveikkaita. Odotimme, että pääsemme antamaan telekilpailua edistävät päätöksemme nopeasti.

Nyt reippaasti yli puoli vuotta myöhemmin voimme todeta, että nopeus on suhteellinen käsite. Väliin tarvittiin muutama käynti ja puhelinkeskustelu Brysseliin. Lisäksi keskusteluja oli syytä käydä myös Suomen rajojen sisäpuolella, erityisesti teleyritysten kanssa.

Koko matkan ajan kirkkaana tavoitteena on ollut yhtäältä purkaa aikansa elänyttä sääntelyä ja toisaalta pistää kuituyhteyksien kilpailua estävät tukkuhinnat aisoihin. Euroopan komission kanssa käydyt neuvottelut tuottivat tulosta: rakentavat keskustelut lisäsivät ymmärrystä Suomen markkinasta ja kilpailuongelmista.

Keskustelujen ansiosta komission edustajat ymmärsivät aiempaa paremmin tukkumarkkinoiden kehitysvaiheiden eroja jäsenmaiden välillä. Siksi perustelumme muun muassa kuparisääntelyn keventämisestä menivät lopulta komissionkin tarkasta syynistä läpi.

Kunniaa jaettakoon myös teleyrityksille. Kuparin hintasääntelyä pystyttiin purkamaan, sillä kotimaan teleyritykset sitoutuivat pidättäytymään hinnankorotuksista ja noudattamaan vakaata kuparihinnoittelua myös lähitulevaisuudessa. Maltti - ja väsymätön neuvottelutahto pöydän kummallakin puolella - oli tässä valttia.

Markkinamyönteisyys kunniaan

Viestintävirasto uudistaa nyt laajakaistamarkkinoiden tukkusääntelyä. Kun isojen operaattoreiden kuituhinnat saadaan Viestintäviraston päätöksillä laskettua kohtuulliselle tasolle, pääsevät kilpailevat palveluntarjoajat vuokraamaan näiltä verkkoa ja tarjoamaan omia palvelujaan. Toki myös isommat operaattorit pääsevät halutessaan vuokralaisiksi toistensa alueille.

Monen mielestä hinnoittelua rajoittavia päätöksiä tekevä viranomainen on markkinahäirikkö, joka puuttuu yritysten toimintaan. On kuitenkin hyvä miettiä, mikä markkinoita oikeastaan häiritsee. Mikä markkinoita puolestaan tervehdyttää? Mikä saa kilpailua aikaan? Mikä käynnistää investointien ja innovaatioiden positiivisen kierteen?

ETLAn tutkimusjohtaja, professori Mika Maliranta on kirjoittanut hienosti markkinatalousyhteiskunnasta ja eri tahojen intressiristiriidoista. Markkinatalouden pro-teesit osuvat asian ytimeen. On tärkeää erottaa, mitä on markkinatalousmyönteisyys ja mitä taas liike-elämämyönteisyys.

Viestintäviraston tehtävänä on edistää koko telemarkkinan kilpailua palveluja käyttävien kansalaisten ja yritysten hyväksi. On selvää, että viranomaisen toimenpiteet voivat yksittäisen teleyrityksen kohdalla tuntua voitolta tai tappiolta riippuen siitä, miten asia juuri oman yhtiön liiketoimintaan sillä hetkellä kolahtaa.

On siis luonnollista, että kilpailua lisäävä sääntely tuskastuttaa niitä, joille se voi tarkoittaa kilpailijalle menetettyjä asiakkaita ja markkinaosuuksia. Mutta on hyvä muistaa Malirannan sanoin: Kilpailu lisää "luovaa tuhoa", mikä pistää yritykset lujille, mutta vaurastuttaa lopulta koko kansantaloutta.

Valinnanvapautta

Viestintävirasto on eilen antanut huomattavan markkinavoiman (HMV) päätökset 21 yritykselle. Tukkumarkkinoiden hinnat asetetaan tasolle, jolla kilpailevat yritykset pystyvät vuokraamaan kuituyhteyksiä. Näin pyritään ratkaisemaan kilpailua estävät ongelmat. Alenevat tukkuhinnat saattavat heijastella myös vähittäishintoihin, mutta ennen kaikkea tulokset näkyvät kilpailun tuomina positiivisina vaikutuksina. Odotamme ennen kaikkea palvelutarjonnan lisääntymistä ja sitä, että mahdollisimman monella olisi vapaus valita, miltä operaattorilta laajakaistapalvelunsa ostaa.

Marja Lehtimäki on Viestintäviraston Markkinat-toimialan apulaisjohtaja.

Jatketaan keskustelua Twitterissä Marja Lehtimäki (at)LehtimkiMarja

Lue myös Marja Lehtimäen aiempi blogi Vapaus valita.

Asiasanat: Internet , Hinnat , Huomattava markkinavoima , Kilpailu , Laajakaista , Markkinat , Teleyritys , Blogit

LinkedIn Print