Sitkeys puree, kun telemarkkinoistamme päätetään EU-foorumeilla

Meille suoraviivaisille suomalaisille EU-kokoukset ovat välillä tuskastuttavia, kun päivänselvältä tuntuvia asioita jankataan tuntitolkulla. Tarkkana on kuitenkin oltava, sillä EU:n päätökset vaikuttavat suoraan Suomen viestintämarkkinoihin.

Riippuvuutemme Euroopan komission ja muiden EU-maiden televiranomaisten näkemyksistä on viime vuosina lisääntynyt, kun telemarkkinoita säännellään yhä useammin EU-asetuksilla. Säännösten soveltamisessa keskeinen rooli on yhteisillä linjauksilla, joita teemme muiden EU-maiden viranomaisten kanssa BERECissä eli Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimessä. Vaikuttamistyössä selkeät viestit ja toisto ovat menestyksen edellytys.

Vaikuttamisvoimaa naapureilta

Pienemmässä porukassa on välillä mukava turista vapaamuotoisemmin viestintämarkkina-asioista. Tähän Pohjoismaiden ja Baltian televiranomaiset muodostavat mainion yhteistyöverkoston. Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet, mutta viime vuosina kokouksiin on kutsuttu usein myös Baltian maiden kollegat. Viro, Latvia ja Liettua liittyivät toukokuussa virallisesti mukaan pohjoismaiseen regulaattoriverkostoon, joka kantaa nyt nimeä Nordic-Baltic Electronic Communications Regulators (NB reg).

Naapuriyhteistyön tavoitteena on viestintämarkkinoiden tehokkuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen, tiedonvaihto ajankohtaisista asioista sekä yhteinen, samaan suuntaan vaikuttaminen BERECissä. Pohjoismaiden ja Baltian telemarkkinat ovat luonteeltaan samankaltaiset ja markkinoilla toimivat suurelta osin samat operaattorit.

Pohjoismais-balttialaiset teletilastot ovat yksi konkreettinen esimerkki yhteistyöstä. Pidän tietoja erittäin luotettavina, koska tilastoja laativat asiantuntijat keskustelevat keskenään tiiviisti ja varmistavat määritelmien ymmärretämisen samalla tavalla. Samoin tilastojen kehittäminen ja uusien ilmiöiden seurannasta sopiminen on huomattavasti ketterämpää kuin EU-tasolla. Tässä linkki uutiseen tuoreimmista tilastoista.

Vinkkejä viestintäyhteyksien vauhdittamiseen

Olen toisinaan voivotellut lisääntyvän EU-harmonisoinnin mahdollista haittaa Suomen edistyksellisille telemarkkinoille. Perehtymisen jälkeen olen huomannut, että emme olekaan kaikissa asioissa Euroopan mestareita. Esimerkiksi valokuidun saatavuuden edistämisessä voimme oppia paljonkin muiden EU-maiden käytännöistä. Valokuituinvestointien vauhdittaminen on useimpien teleregulaattoreiden työlistan kärjessä. Samoin verkkojen yhteisrakentamisesta saatavia hyötyjä seurataan BERECissä aktiivisesti samalla, kun kannustamme verkkojen rakentajia entistä tiiviimpään yhteistyöhön myös Suomessa.

Me olemme jäljessä monista EU-maista laajakaistayhteyksien laadun seurannassa. Esimerkiksi Virossa regulaattorin omat ja käyttäjiltä kerätyt laajakaistayhteyksien nopeutta koskevat mittaustiedot ovat kirittäneet teleyrityksiä parantamaan yhteyksien laatua.

Osallistumme BERECissä yhteiseurooppalaisen mittauspalvelun kehittämiseen. Työkalu saadaan käyttöön aikaisintaan ensi vuoden lopulla, jolloin tulevat mahdollisiksi myös tulosten kansainvälinen vertailu ja kiinteiden yhteyksien nopeuden mittaus.

Toistaiseksi hyödynnämme Suomessa VTT:n kehittämän Mobiilimittari-palvelun tuloksia, joita voi tarkastella myös Viestintäviraston MONITORi-palvelussa. Kannustan kaikkia mobiiliyhteyksien laadusta kiinnostuneita mittamaan yhteyksiensä nopeutta aktiivisesti.

Suomalaisen asiantuntijan sana painaa

Usein toteamme, että Suomi on niin pieni maa, että ei meitä kukaan kuuntele kansainvälisillä areenoilla. Tämä ei pidä paikkaansa. Ainakin BERECissä menestyy, jos pystyy esittämään näkemyksensä tueksi selkeitä faktoja ja esittää ne vakuuttavasti.

Suomella on ollut selvästi kokoaan suurempi painoarvo muun muassa silloin, kun olemme laatineet eurooppalaisia soveltamisohjeita verkkovierailua ja verkkoneutraliteettia eli internetin avoimuutta koskevalle EU-asetukselle. Jos asiantuntijamme olisivat istuneet näitä asioita valmistelleissa BEREC-työryhmissä tuppisuina, se olisi takuulla näkynyt Suomen markkinoilla. Enkä tarkoita myönteistä kehitystä!

Asioihin pitää kuitenkin aina osata ottaa neutraali, eurooppalaisia sisämarkkinoita ja eurooppalaisten asiakkaiden etua edistävä näkökulma. Suomen erityispiirteitä korostamalla ei pitkälle pötkitä, sen sijaan pitää pystyä osoittamaan, miten ehdotetut tulkinnat edistävät EU:n viestintämarkkinoiden kehitystä.

Kansainvälinen työ on siis integroitunut osaksi päivittäistä työtämme. Puisevatkin osuudet jaksaa kokouksissa seurata, kun ymmärtää, kuinka iso merkitys eurooppalaisilla ratkaisuilla ja linjauksilla on Suomen ja koko EU:n viestintämarkkinoille.

Lisätietoa: BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin

Kirjoittaja on Viestintäviraston Markkinat-toimialan johtaja.

Jatketaan keskustelua Twitterissä: (at)Pipari2003


Asiasanat: Internet , Puhelin , Laajakaista , MONITORi , Markkinat , Matkapuhelin , Mobiililaajakaista , Blogit

LinkedIn Print