Uudet tietoturvalliset palvelut rakentuvat yhteistyössä

Maailmassa on yli viisi miljardia matkapuhelimen käyttäjää, ja mobiiliverkot yhdistävät yli kahta kolmannesta maailman väestöstä. Ennusteiden mukaan maailmassa myydään 600 miljoonaa matkapuhelinta vuonna 2022.

Uudet matkaviestinteknologiat mahdollistavat uudenlaiset toiminnot ja palvelut ympäri maailman. Ne muuttavat tapaamme toimia ‒ edessämme on neljäs teollinen vallankumous.

5G-teknologia käyttöön vuonna 2020

Suurimmilla yrityksillä ja operaattoreilla on jo kehitteillä 5G-teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja ja sovelluksia. Tällä hetkellä 5G:n lyhyt viive on teknologian hyödynnetyin ominaisuus kokeiluissa, joista moni liittyy esineiden internetiin, robotiikkaan ja automaatioon. Lisätty todellisuus laajentuu 5G:n avulla viihdekäytöstä ja pelaamisesta teollisiin ratkaisuihin: koneita ja laitteita voidaan ohjata virtuaalisesti näkökentässä näkyvien ohjaimien ja mittareiden avulla; lisätty todellisuus mahdollistaa 3D-mallien, mittatietojen, käyttöohjeiden, varoitusten, purkukuvien ja vastaavien lisäämisen näkökenttään. Ihmissilmä kokee kuvan aitona, kun kuva päivittyy nopeasti ja resoluutio on riittävän tarkka.

5G-teknologian käyttöönotto on pian mahdollista kaupallisessa mittakaavassa. Ensimmäiset kaupalliset verkot rakentuvat isoimpiin taajamiin. 5G:n käyttö laajenee ja 5G-laitteet tulevat kuluttajamarkkinoille arviolta vuonna 2020.

Viestintäverkot palvelujen alustana

5G:n käyttöönotto ja kehittyminen vaikuttavat matkaviestiverkkojen kehityksen lisäksi uusien palveluiden syntymiseen. Tulevaisuuden 5G-verkko ei ole enää pelkkä väylä bittien siirtoon vaan se on alusta, jonka varaan kehitetään uusia palveluita.

Tulevaisuudessa erilaiset rakenteet ja liikenteen infrastruktuuri hyödynnetään viestintäverkkojen apuna. Ne voivat toimia 5G-tukiasemina tai -linkkeinä ja siten kaupunkiympäristöön rakentuu uusi viestintäverkko, joka mahdollistaa älykaupungin aivan uudenlaiset palvelut.

Esimerkiksi valaisinpylväät ja liikennemerkit varustetaan tietoa tuottavilla sensoreilla ja kameroilla. Tiheä ja toimintavarma viestintäverkko välittää tietoa muun muassa ruuhkista, esteistä, vapaista parkkipaikoista sekä parantaa liikenteen joustavuutta ja turvallisuutta esimerkiksi välittämällä tietoa jalankulkijoiden liikkeistä autoilijoille.

Autoteollisuus ja teletoimijat rakentavat yhteistä tulevaisuutta

Autonomiset autot ja liikenne palveluna (MaaS = Mobility as a Service) tekevät tuloaan.

Autoteollisuus ja teletoimijat maailmalla ovat yhdistäneet voimansa uusien liikenteen teknologioiden ja palveluiden kehittämiseksi. Liikenteen ja viestintäteknologian toimijoiden yhteinen organisaatio 5GAA eli 5G Automotive Association (www.5gaa.org) kehittää liikenteen ja viestinnän välistä yhteentoimivuutta. Tavoitteena on kehittää teknisiä ratkaisuja ja systeemin arkkitehtuuria, vaikuttaa standardointiin, toteuttaa kokeiluja ja vaikuttaa alan kehitykseen.

Ajatuksena on hyödyntää autonomisissa autoissa sensoreiden ja tutkien lisäksi laajasti mobiiliverkkoja. Autonomiset ajoneuvot voivat tukeutua jatkossa myös radiotaajuuksilla toimivien ja optisten tutkien, kameroiden, ultraäänen, sensoreiden, paikannustiedon ja 3D-karttojen apuun.

Keinoälyä ohjaa ihminen

Keinoäly ja koneoppiminen ovat vahvasti esillä kaikessa tiedon käsittelyyn ja jalostamiseen sekä tietoturvallisuuteen liittyvässä keskustelussa. Potentiaali on kiistatta valtava ja keskusteluun oman värinsä tuo se, että keinoäly tarkoittaa jokaiselle vähän eri asiaa.

Ihmistyöhön perustuva tiedon käsittely muuttuu yhä tehottomammaksi, kun tietomäärät kasvavat. Esimerkiksi tietoturvapalveluissa on välttämätöntä pystyä hyödyntämään keinoälyä kyberuhkien havaitsemisessa ja ehkä myös niihin reagoitaessa.

Tietokoneet suorittavat jatkossakin niille ohjelmoituja tehtäviä kyseenalaistamatta motiiveja tai vaikutuksia. Eettisyyden ja tietoturvan varmistaminen on ihmisten vastuulla, siksi yhteisten pelisääntöjen luominen on välttämätöntä.

Yhteistyö varmistaa palvelutason ja tietoturvan

Uusien palveluiden kehittyminen ei tapahdu umpiossa. Palvelut ovat jatkossa entistä riippuvaisempia muusta digitaalisesta infrastruktuurista ja kumppaniverkostosta. Yhteiskunnan vastuulla on luoda pelisäännöt ja periaatteet, joilla riittävä palvelutaso varmistetaan kaikille.

Pakottava sääntely ei yksinään riitä. Suomessa viranomaisten ja yritysten välinen yhteistyö toimii erinomaisesti ja sen ansiosta meillä on poikkeuksellisen hyvät edellytykset turvata koko yhteiskunnan toimintaedellytykset. Onnistumme tietoturvallisten palvelujen luomisessa, kun kannamme vastuun yhdessä.

Viestintävirastossa me luomme työllämme luottamusta sähköisiin palveluihin ja turvaamme toimivia yhteyksiä. Varmista sinäkin osaltasi, että uudet palvelut toimivat sujuvasti ja turvallisesti!


Jatketaan keskustelua Twitterissä (at)IlmeJarno ja (at)Saarimaki


Kirjoittajat: Jarno Ilme työskentelee Viestintävirastossa Taajuushallinnon johtajana ja Jarkko Saarimäki Kyberturvallisuuskeskuksen johtajana.

Asiasanat: Internet , Puhelin , Taajuudet , Tietoturva , Esineiden internet IoT , Kyberturvallisuus , Älypuhelin , Blogit

LinkedIn Print