Verkkotunnus on elintärkeä osa yrityksesi näkyvyyttä ja toimintaa verkossa - pidäthän siitä huolta!

Näkyvyys ja toiminta verkossa ovat monen yrityksen menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivi. Verkkotunnus on osa yrityksen brändiä ja imagoa verkossa. Yrityksen toimintatavasta riippuen se mahdollistaa markkinoinnin ja myynnin ajasta ja sijainnista riippumatta. Verkkotunnuksen kautta asiakkaasi tavoittavat sinutkin verkosta, joten verkkotunnuksesta kannattaa pitää huolta samalla huolellisuudella kuin muistakin yrityksesi elintärkeistä toimintaedellytyksistä.

Muista uusia verkkotunnus ajoissa

Aivan liian usein verkkotunnuksen voimassaoloaika on syystä tai toisesta jäänyt uusimatta ja käyttäjä menettää verkkotunnuksensa heti tunnuksen vapautumisen kellonlyömällä uudelle rekisteröijälle. Verkkotunnuksen uusimatta jättäminen aiheutuu usein inhimillisestä syystä, joka on useimmiten unohdus. Mutta syystä riippumatta lopputulos on sama - verkkotunnuksen menettäminen. On äärimmäisen turhauttavaa, jos yrityksellä pitkään käytössä ollut ja asiakaskunnan tuntema verkkotunnus päätyy toisen käyttöön. Verkkotunnuksen tunnettuuden tekemiseen käytetty aika ja raha päätyy uuden käyttäjän hyväksi, ja keinot tunnuksen takaisinsaamiseen ovat rajalliset.

Verkkotunnuksensa menettäneellä on käytössään muutamia vaihtoehtoja, mutta mikään niistä ei takaa täysin varmaa verkkotunnuksen takaisinsaantia. Vaikka verkkotunnuksen saisikin takaisin, määrittelemättömän pituinen tauko verkkotoiminnassa ja asiakaskunnan yllättävä päätyminen sisällöltään erilaisille verkkosivuille voi aiheuttaa yrittäjälle vähintäänkin harmia, mutta pahimmillaan liikevaihdon merkittävää laskua.

Verkkotunnuksensa menettänyt voi pyytää Viestintävirastolta apua tunnuksen takaisin saamiseksi. Verkkotunnuksensa voi usein saada takaisin vain silloin, kun se on täsmälleen sama kuin oman yrityksen rekisteröity nimi tai tavaramerkki ja kun tällainen suojattu nimi on rekisteröity ennen kuin verkkotunnus on menetetty ja uudelleen rekisteröity. Lisäksi joudutaan kuitenkin arvioimaan verkkotunnuksen rekisteröinnin perusteita. Verkkotunnuksen muistuttaessa suojattua nimeä tai merkkiä, arvioidaan myös hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksia. Pelkästään verkkotunnuksen tunnettuus, sen aiempi käyttö ja voimassaoloajan uusimisen unohtaminen eivät yksin riitä verkkotunnuksen takaisinsaantiin. Usein käykin niin, ettei menetettyä tunnusta voi saada enää takaisin. Verkkotunnuksen voi myös yrittää ostaa takaisin itselleen, yllättävän usein tunnukset ovat myynnissä.

Monelle tulee yllätyksenä se, että verkkotunnus on eri asia kuin verkkosivujen sisältö. Ne toimivat osana samaa "nettisivupakettia", mutta niitä kohdellaan väärinkäytöstapauksissa eri tavoin. Viestintävirasto voi vaatimuksesta puuttua lainvastaisten verkkotunnusten rekisteröinteihin, mutta verkkosivujen sisältöön sillä ei ole toimivaltaa puuttua. Mahdollisesta verkkosivujen laittomasta sisällöstä voi tehdä rikosilmoituksen poliisille.

Mieti etukäteen verkkotunnuksesi elinkaari

Vaikka verkkotunnus olisi rekisteröity yrityksen tiettyä yksittäistä kampanjaa varten, kannattaa ennen verkkotunnuksesta luopumista miettiä, mitä luopumisesta voi seurata. Et välttämättä saa verkkotunnusta enää tulevaisuudessa käyttöösi, jos kampanja toistetaan, koska sen on ehtinyt rekisteröidä joku toinen taho. Tuo joku toinen voi olla ihan kuka vain, jonka käyttötarkoitus ei välttämättä ole verkkotunnusta imarteleva. Verkkotunnuksia voi nykyisin pitää myös varastossa eli verkkotunnuksen ei tarvitse olla aktiivisessa käytössä.

Sovi välittäjäsi kanssa verkkotunnuksesi voimassaoloajasta

Nykyisen lain mukaan verkkotunnuksia hallinnoivat verkkotunnusvälittäjät. Välittäjien toimintavelvoitteisiin kuuluu muistuttaa asiakkaitaan eli verkkotunnusten käyttäjiä heidän käytössään olevien verkkotunnusten voimassaoloajan päättymisestä. Vaikka velvoite on yksiselitteinen, kannattaa silti aina itsekin pitää silmällä verkkotunnuksen voimassaoloaikaa ja varmistaa sen uusiminen. Vähintäänkin oman välittäjän kanssa kannattaa sopia siitä, kuinka kauan verkkotunnus on kulloinkin voimassa ja miten verkkotunnuksen voimassaoloaikaa jatketaan.

Verkkotunnus on sen voimassaoloajan päättymisen jälkeen niin sanotulla suoja-ajalla kuukauden, jolloin verkkotunnukseen liitetyt verkkosivut ja sähköpostiosoite eivät toimi. Nämä ovat signaaleja lähestyvästä vaarasta verkkotunnuksen käyttäjälle. Nopealla reagoinnilla verkkotunnus saadaan vielä suoja-aikana palautettua takaisin käyttäjälleen. Pidäthän siis huolta verkkotunnuksestasi kaikin mahdollisin keinoin!

Kirjoittaja on Viestintäviraston lakimies.

Ohjeita ja vinkkejä verkkotunnuksen käyttäjälle.

Lisätietoa fi-verkkotunnusten lainmukaisuudesta.

Asiasanat: Internet , Poistovaatimus , Riidanratkaisu , Uusiminen , Verkkotunnukset , Välittäjä , Blogit

LinkedIn Print