Vuoden yhteisrakentamisteko kilpailun periaatteet

Kilpailu on kaikille avoin. Kilpailuun osallistuvat hankkeet kilpailevat kahdessa eri sarjassa. Toinen sarja on tarkoitettu kuntien kilpailuhankkeille ja toinen sarja on avoin kaikille toimijoille.

Kilpailun tavoitteena on lisätä yhteisrakentamista, kokeilla uusia toimintatapoja yhteisrakentamisessa, helpottaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteistyöstä sopimista. Kilpailuun voivat osallistua kaikki kunnat, verkkotoimijat, verkkojen suunnittelijat ja rakentajat sekä muut alan yritykset Suomessa. Kilpailuun osallistutaan joko yhdessä hankkeessa mukana olevien organisaatioiden muodostama yhteenliittymänä tai yksittäisenä organisaationa.

Kilpailuun osallistuvan hankkeen muotoa ei ole rajoitettu. Hanke voi olla verkkojen yhteisrakentamishanke, yhteisrakentamis- ja urakointiprosessin kehittämishanke, tietojenvaihdon kehittämishanke, yhteisistä pelisäännöistä sopimista tai mitä ikinä yhteisrakentamisen helpottamiseksi on mahdollista kehittää. Hanke voi olla jo käynnistynyt tai se voi jatkua myös kilpailun päättymisajankohdan jälkeen. Kilpailuun voi osallistua myös hiljattain toteutetuilla hankkeilla, jolloin kilpailuun osallistutaan kuvaamalla toteutunut hanke ja sen tulokset.

Kilpailuun ilmoittautuneiden hankkeiden etenemistä seurataan 31.8.2019 saakka. Kilpailijoiden tulee tuottaa lyhyt esittelymateriaali hankkeesta ja sen tuloksista 30.9.2019 mennessä. Esittelymateriaalien pohjalta toimiala äänestää parhaista hankkeista ja tuomaristo valitsee kilpailun voittajat.

Kilpailuhankkeissa syntyneet kehitysideat ja käytännöt luovutetaan avoimesti kaikkien käyttöön, joten kilpailuun osallistujien tulee olla valmiita jakamaan kokemukset muille ja tuottamaan hankkeesta julkista esittelymateriaalia ja luovuttamaan Traficomille käyttö- ja julkaisuoikeudet syntyneeseen aineistoon.

Kilpailun järjestää Traficom yhteistyössä Energiaviraston, Energiateollisuus ry:n, Ficom ry:n, Finnet-liitto ry:n, Kuntaliiton, liikenne- ja viestintäministeriön, Suomen Seutuverkot ry:n Suomen Vesihuolto-osuuskunnat ry:n ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n kanssa.

Kilpailun aikataulu


12.9.2018 Kilpailu käynnistyy Kuntamarkkinoilla Helsingissä.
31.3.2019 Ilmoittautuminen kilpailuun sähköisellä lomakkeella 31.3.2019 mennessä.
huhtikuu 2019 Kilpailussa mukana olevien hankkeiden julkistus yhteisrakentaminen.fi sivustolla.
=> syyskuu 2019 Hankkeiden kehittämisjakso.
30.9.2019 Esittelymateriaali toteutetusta hankkeesta .
loka- marraskuu 2019 Parhaiden hankkeiden valintaäänestys.
marraskuu 2019 Tuomariston päätös voittajista ja voittajien julkistustilaisuus.

Kilpailuun liittyviä kysymyksiä voi esittää sähköpostitse osoitteeseen: yhteisrakentamistiimi(at)traficom.fi.

Kilpailun voittajien valinta ja arviointi kriteerit

Kilpailun voittajat päättää kilpailun järjestäjien nimeämä tuomaristo. Kilpailuun osallistuvia hankkeita arvioidaan seuraavilla kriteereillä.

  • Hankkeen innovatiivisuus
  • Hankkeen vaikuttavuus yhteisrakentamiseen
  • Hankkeen hyödynnettävyys muissa yhteisrakentamiskohteissa

Kilpailun tuomaristo perustelee valintansa palkittujen hankkeiden osalta.

Kilpailun järjestäjän oikeudet kilpailussa mukana olevien hankkeiden ja niissä syntyvän materiaalin julkistamiseen

  • Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkistaa kilpailussa mukana olevien organisaatioiden nimet, yhteyshenkilöiden nimet, hankkeiden nimet sekä ideoiden lyhyet kuvaukset.
  • Kilpailun järjestäjällä on kilpailun aikana ja sen päätyttyä oikeus ilman korvausta julkistaa tai julkaista, välittää, saattaa yleisön saataville sekä muokata tarpeen mukaan kilpailuun kaikkia kilpailijoiden kilpailuun toimittamia materiaaleja, käytettäväksi kilpailun järjestäjän omassa toiminnassa.

Osallistujien vastuu ja velvollisuudet

  • Kilpailussa mukana olevien edellytetään raportoivan hankkeensa tuloksista syyskuun 2019 loppuun mennessä myöhemmin toimitettavan ohjeen mukaisesti.
  • Täyttämällä kilpailuilmoittautumislomakkeen osanottajat hyväksyvät kilpailun periaatteet.

Kilpailun palkinnot

Molempien sarjojen parhaat Vuoden yhteisrakentamisteot palkitaan kunniakirjalla. Lisäksi tuomaristo voi myöntää kunniamainintoja.